Quận Ba Đình: Tổ chức linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Với nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, linh hoạt và có sự đầu tư, quận Ba Đình luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai đảm bảo hiệu quả và sớm nhất các chương trình, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thành phố.

Trong nhiều năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật luôn được Phòng Tư pháp quận Ba Đình tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) quận chỉ đạo sát sao. Với nhiều hình thức tuyên truyền pháp luật đa dạng, linh hoạt và có sự đầu tư, quận Ba Đình luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong việc triển khai đảm bảo hiệu quả và sớm nhất các chương trình, kế hoạch theo sự chỉ đạo của Thành phố.

Bà Lê Thị Thu Hà, Trưởng phòng Tư pháp quận Ba Đình cho hay, sau 2 năm liên tiếp chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của đại dịch Covid-19, những tháng đầu năm 2022 bắt đầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong tình hình bình thường mới đòi hỏi công tác tuyên truyền pháp luật phải có những biện pháp, cách làm phù hợp và sự nỗ lực lớn.

Bám sát chương trình công tác của UBND Thành phố, Sở Tư pháp Thành phố và sự lãnh đạo của Quận ủy, UBND quận Ba Đình đã xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết, sát với thực tiễn; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu và cá nhân trong quá trình thực thi công vụ, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với cải cách tư pháp.

Quận Ba Đình: Tổ chức linh hoạt các hình thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật
Tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục quận Ba Đình.

Ngay từ đầu năm, UBND quận chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật tại quận và 14 phường. Trong đó, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các hành vi vi phạm pháp luật (hành chính, hình sự) và chế tài xử phạt vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Nghị định số 124/2021/NĐ-CP và Bộ luật Hình sự.

Bên cạnh đó, UBND quận cũng phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid 19 tới tới đội ngũ báo cáo viên, thành viên Hội đồng Đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật quận và cán bộ, công chức 14 phường trên địa bàn quận.

Ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, chuyển sang giai đoạn bình thường mới, UBND quận Ba Đình đã chỉ đạo UBND các phường trên địa bàn quận chủ động tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý bằng nhiều hình thức phù hợp về các văn bản: Luật Đất đai, Luật Hòa giải ở cơ sở, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân, đồng thời góp phần ngăn ngừa, phòng chống tội phạm trong xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Quận đã ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị trên địa bàn Quận tổ chức phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, xác định nội dung, hình thức phổ biến văn bản luật phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai thực hiện.

Đồng thời, ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” trên địa bàn quận Ba Đình năm 2022; hướng dẫn UBND 14 phường tiếp tục tuyên truyền thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính tới cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn và tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led.

Quận cũng biên soạn và phát hành 56.000 tờ gấp luật giới thiệu tóm tắt các văn bản pháp luật mới, nghị định, quy định của trung ương và thành phố như: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, Nghị định 118/2021/NĐ-CP để nghiên cứu, áp dụng trong quá trình xử phạt vi phạm hành chính để tuyên truyền tới đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn Quận.

Nhiều đơn vị thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận đã tích cực, chủ động tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật như: Hội Luật gia quận, Hội Phụ nữ quận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Đoàn Thanh niên quận, Hội Cựu chiến binh quận, Công an quận, Viện kiểm sát nhân dân quận, Tòa án nhân dân quận, Ban chỉ huy quân sự quận…

Theo đúng quy định, tháng 1/2022, Hội đồng Đánh giá tiếp cận pháp luật quận Ba Đình sau khi đánh giá kết quả và xem xét đối với điểm chấm chuẩn tiếp cận pháp luật của các phường trong năm 2022 đã tổng hợp kết quả như sau: 14/14 phường đã triển khai thực hiện tốt 5 tiêu chí với 25 chỉ tiêu theo Thông tư 07/2017/TT- BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp quy định, các phường đều đạt từ 98 đến 99 điểm, đạt yêu cầu đề ra.

Kết quả đánh giá có 13/14 phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm tỷ lệ 93% (01 phường có công chức bị buộc thôi việc do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ, nên không đủ điều kiện để xét, công nhận).

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/quan-ba-dinh-to-chuc-linh-hoat-cac-hinh-thuc-tuyen-truyen-pho-bien-phap-luat-142071.html