Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới

Trong 2 năm qua, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách trong công tác phòng chống, dịch bệnh. Đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhiệm vụ để đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

Ngày 15/11, Uỷ ban nhân dân (UBND) quận Bắc Từ Liêm tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022.

Phát biểu khai mạc và phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương cho biết, với chủ đề “Bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, Tháng hành động là điểm nhấn trong năm 2022, tạo nên đợt cao điểm trong truyền thông, nhằm góp phần tạo sự thay đổi tích cực trong xã hội, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác bình đẳng giới.

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới
Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm Lê Thị Thu Hương phát biểu tại lễ phát động.

Theo đồng chí Lê Thị Thu Hương, trong 2 năm qua, quận Bắc Từ Liêm đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhiệm vụ để bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân trên địa bàn. Đầu năm 2022, trên địa bàn quận có 5 hộ nghèo, 301 hộ cận nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2022-2025, trong đó 175 chủ hộ là nữ.

Trong năm 2022, quận đã hỗ trợ 110 hộ nghèo, hộ cận nghèo có chủ hộ là nữ thoát nghèo, thoát cận nghèo. Nhờ đó, cuối năm 2022, còn 82 hộ cận nghèo với 65 chủ hộ là nữ. Quận đang tiếp tục thực hiện các giải pháp, đặt mục tiêu phấn đấu giảm toàn bộ hộ cận nghèo theo chuẩn giai đoạn 2022-2025 vào cuối năm 2023 và không để phát sinh hộ nghèo, hộ cận nghèo mới. Quận cũng hỗ trợ hơn 107 thiết bị học tập trong chương trình “Sóng và máy tính” đối với các em học sinh, trong đó có 60 trẻ em gái với giá trị gần 250 triệu đồng.

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm nay, quận Bắc Từ Liêm sẽ có chuỗi hoạt động như: Cổ động, tuyên truyền về bình đẳng giới; tọa đàm, giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao; tặng quà, trợ giúp phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn…

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới
Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao quà cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Để thực hiện có hiệu quả Tháng hành động trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm đề nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, tổ chức, đoàn thể, yêu cầu phòng, ban, ngành, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận, UBND các phường căn cứ kế hoạch của quận, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị xây dựng, tổ chức triển khai thực hiện cụ thể tại địa phương, đơn vị phù hợp, thiết thực và hiệu quả. Bố trí và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng.

Phó Chủ tịch UBND quận kêu gọi sự cam kết quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các phường, tổ chức xã hội, cộng đồng dân cư trên địa bàn quận tăng cường hơn nữa công tác truyền thông, giáo dục, vận động thay đổi nâng cao nhận thức về bình đẳng giới để thay đổi hành vi.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm ngăn chặn, chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, chấm dứt bạo lực trong gia đình và cộng đồng, trong mỗi người dân đặc biệt là nam giới, thực hiện tốt pháp luật phòng, chống bạo lực gia đình, tiến tới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái.

Tại lễ phát động, lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm đã trao quà cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã nghe Thạc sĩ Nguyễn Văn Thanh, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục kỹ năng sống Văn hóa Việt tuyên truyền về an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới.

Lê Thắm