Quận Bắc Từ Liêm: Phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội

6 tháng đầu năm, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm đã lãnh đạo đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó, đặc biệt chú trọng vấn đề thúc đẩy, phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Theo ông Nguyễn Hữu Tuyên, Phó bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm, thời gian qua, kinh tế quận Bắc Từ Liêm đạt kết quả tích cực.

6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất các ngành ước đạt 30.054,4 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá trị sản xuất các ngành kinh tế đều tăng so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 1.402 tỷ đồng, đạt 40% dự toán giao.

Quận Bắc Từ Liêm: Phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội
Một góc khu đô thị Thành phố giao lưu (quận Bắc Từ Liêm).

Sự nghiệp văn hóa, xã hội được đẩy mạnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, phong phú góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của nhân dân. Công tác giáo dục đào tạo đạt kết quả toàn diện. An sinh xã hội được đảm bảo; các chính sách xã hội được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị và công tác vận động quần chúng được triển khai đồng bộ, đạt kết quả toàn diện.

Điểm nổi bật là quận phát hành ấn phẩm thông tin tuyên truyền điện tử trong toàn Đảng bộ và tổ chức thành công Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm cho biết, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023, thời gian tới, Ban Thường vụ Quận ủy sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận, 6 chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ quận gắn với 10 chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và các nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2025. Tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đặc biệt quận tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách. Giải quyết khó khăn vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm của Thành phố và quận, khắc phục các tồn tại, hạn chế, nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 và năm 2022 kéo dài trên địa bàn quận. Tập trung thực hiện công tác quản lý quy hoạch, đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường…

Cùng với đó quận thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 – 2025, 2021 – 2026; quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 – 2030, 2026 – 2031 đối với cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực thuộc quận.

Cạnh đó, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 117- KH/QU, ngày 9/2/2023 triển khai và ứng dụng phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” thuộc Đảng bộ thành phố Hà Nội và phần mềm “Điều hành tác nghiệp quản lý đảng viên”; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Lê Thắm
https://laodongthudo.vn/quan-bac-tu-liem-phat-trien-toan-dien-ve-kinh-te-xa-hoi-157025.html