Quận Đống Đa triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng và tạo đà để hoàn thành các mục tiêu 5 năm (2021 – 2025). Do đó, ngay từ đầu năm 2023, quận Đống Đa đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo để phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra…

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường, triển khai công việc trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ quận Đống Đa đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Trong đó, quận tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề, hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn để cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; ban hành các văn bản chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, qua đó đã đạt được những kết quả quan trọng.

Quận Đống Đa triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác
Quận Đống Đa thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Kinh tế trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm duy trì đà tăng trưởng, phát triển. Từ 1/1/2023 đến 15/6/2023, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 8.617,4 tỷ đồng, đạt 59,14% dự toán Thành phố giao. Tổng chi ngân sách quận từ đầu năm đến 15/6/2023 là 601,3 tỷ đồng, đạt 41,3% dự toán Thành phố giao và bằng 34,23% so với kế hoạch quận giao.

Quận tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh theo kế hoạch của Thành phố. Tiếp nhận và giải quyết kịp thời thủ tục hành chính, tỉ lệ hồ sơ nộp trực tuyến của quận trên các lĩnh vực Thành phố đã triển khai đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân tăng cao.

Quận thường xuyên chỉ đạo thực hiện kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần thái độ, ý thức, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ, thi công chức, viên chức trong toàn quận; thực hiện có hiệu quả chương trình cải cách hành chính, tập trung vào đơn giản hoá, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tập trung phát triển hạ tầng công nghệ thông tin và ứng dụng tin học trong quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân quận, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Quận cũng thực hiện tốt hệ thống một cửa liên thông 3 cấp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký kinh doanh, kê khai thuế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp. Duy trì tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng hiện nay đạt xấp xỉ 100%, tỷ lệ doanh nghiệp kê khai thuế điện tử đạt trên 98%…

Cũng trong 6 tháng đầu năm, công tác quản lý quy hoạch, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án; công tác tài nguyên, môi trường được triển khai đồng bộ, tích cực. Ủy ban nhân dân quận chỉ đạo các đơn vị rà soát, thống kê số liệu, kiểm tra hiện trạng, tổ chức lập ranh giới quy hoạch chi tiết công viên văn hóa Đống Đa, tỷ lệ 1/500. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ, tuyên truyền vận động, thông báo, yêu cầu các hộ gia đình di dời ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D – 51 Huỳnh Thúc Kháng đảm bảo an toàn. Đến nay quận đã thực hiện di chuyển 4/4 hộ dân còn lại ra khỏi chung cư về nơi tạm cư tại nhà B9 Đại Kim.

Quận Đống Đa triển khai toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác
Quận quyết liệt trong công tác quản lý trật tự đô thị.

Quận tiếp tục phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính trong công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện xây dựng lại chung cư nguy hiểm theo quy định. Rà soát các nội dung nhiệm vụ xác định ranh giới, các chỉ tiêu trong quá trình thực hiện công tác lập đồ án quy hoạch chi tiết, tỷ lệ 1/500 cải tạo xây dựng lại khu tập thể Trung Tự, Khương Thượng.

Cùng với đó, công tác quản lý trật tự đô thị của quận được tăng cường. Ngay từ đầu năm 2023, Ban Thường vụ Quận ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. 6 tháng đầu năm 2023, Ban chỉ đạo 197 quận và các phường tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng còn tồn tại trên địa bàn, đã kiểm tra, xử lý 5.478 trường hợp, phạt số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Quận đặc biệt quan tâm công tác quản lý trật tự xây dựng. Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung chỉ đạo kiểm tra công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, khắc phục hạn chế yếu kém, tăng cường kỷ cương, xử lý vi phạm và giải quyết đơn thư liên quan trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Quận kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về trật tự xây dựng đối với 6 công trình không phép, sai phép, phạt bằng tiền 505 triệu đồng. Kiểm tra, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vi phạm về vệ sinh môi trường đối với 27 trường hợp, với tổng số tiền 190 triệu đồng.

Ngoài ra công tác quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, công tác kiểm tra giám sát, vận động quần chúng, tiếp tục được triển khai tích cực. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực, gắn với cơ sở, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2023, những tháng cuối năm cùng với việc quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh, quốc phòng, quận sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm trên địa bàn quận, phấn đấu đảm bảo tiến độ đề ra.

Đồng thời thực hiện hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý quy hoạch; tập trung vào các dự án xây dựng trường học đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu về trường đạt chuẩn Quốc gia. Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị theo quy hoạch qua đó tạo chuyển biến mạnh về trật tự văn minh đô thị, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính…

Cùng với đó, quận nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Chú trọng giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao mức sống nhân dân. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, Thủ đô. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/quan-dong-da-trien-khai-toan-dien-dong-bo-hieu-qua-cac-mat-cong-tac-157378.html