Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ

 Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận; triển khai thực hiện các quy định tại Nghị định của Chính phủ và các đề án, kế hoạch của UBND Thành phố, UBND quận về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Tại đây, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hùng và đại diện Phòng Quản lý đô thị, Chi cục Giám định xây dựng (Sở Xây dựng Hà Nội) đã quán triệt, phổ biến, hướng dẫn triển khai những văn bản quan trọng liên quan công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ.

Cụ thể gồm: Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 26/4/2022 của Quận ủy Hai Bà Trưng về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận; Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ và Kế hoạch số 333/KH-UBND ngày 31/12/202 của UBND thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Kế hoạch số 334/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổng kiểm tra rà soát, khảo sát, kiểm định các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 335/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội – Đợt 1.

Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ
Gần 300 đại biểu là lãnh đạo quận, cán bộ các phòng, ngành chức năng, cán bộ phường và cán bộ các địa bàn dân cư có chung cư cũ tham dự Hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo quận phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung khẳng định: UBND quận tổ chức Hội nghị nhằm mục đích tạo sự đồng thuận của xã hội khi thực hiện các dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũng như nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc quán triệt, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước và thành phố Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận.

“Yêu cầu trên toàn quận nhất là những phường có chung cư cũ cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân trong việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ, xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm chung trong công cuộc xây dựng, tái thiết đô thị; khai thác, phát huy tốt các tiềm năng, huy động hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn. Các phòng, ban, ngành, UBND phường và các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ phải nghiêm túc tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch của UBND quận về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn”, Chủ tịch UBND quận nhấn mạnh.

Trên địa bàn quận Hai Bà Trưng hiện có 320 chung cư cũ. Hầu hết, các chung cư này đã hết niên hạn sử dụng, có kết cấu cũ, lạc hậu và đã xuống cấp. Qua nhiều thời kỳ, trong quá trình sử dụng phần lớn các hộ dân tại các chung cư đã sửa chữa cơi nới tự phát, do đó diện tích xây dựng, dân số tại các khu chung cư cũ tăng lên nhiều lần so với thiết kế ban đầu, dẫn đến việc các nhà chung cư cư cũ và hạ tầng kỹ thuật bị biến đổi, hư hại, hình thức kiến trúc cảnh quan bị phá vỡ. Tại một số chung cư cũ đã xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của nhân dân, không đảm bảo an toàn trong sử dụng.

Thực tiễn trên đòi hỏi cấp thiết phải tiến hành công tác kiểm định, đánh giá, phân loại chất lượng các chung cư cũ để kịp thời có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân; có kế hoạch triển khai đồng bộ quy hoạch, đầu tư cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ nhằm cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm nâng cao chất lượng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và giá trị kiến trúc cảnh quan, hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại, phát triển bền vững.

Tại hội nghị, các đại biểu Thành phố cũng chia sẻ chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg, ngày 30/11/2011; Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 996/QĐ-TTg, ngày 19/6/2014; Nghị quyết Đại hội 17 Đảng bộ Thành phố; Chương trình 03-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố giai đoạn 2021-2025;…

Quận Hai Bà Trưng triển khai thực hiện các quy định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ
Khu tập thể Viện 108 ngõ 866 Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng) dự kiến sẽ được kiểm định trong quý III/2022. (Ảnh: Xuân Thắng)

Xác định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ là nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn, ổn định đời sống nhân dân; là công cuộc chỉnh trang, tái thiết đô thị nhiều khó khăn, phức tạp và lâu dài; để triển khai việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận đảm bảo tiến độ và hiệu quả, Quận ủy đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/QU ngày 26/4/2022 về tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng với 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu; thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng tại Quyết định số 1307-QĐ/QU ngày 26/4/2022.

Ngày 4/5/2022, UBND quận Hai Bà Trưng đã ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, trong đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, UBND phường và các đơn vị có liên quan thực hiện việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận.

Việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn quận cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân, xem đây là nghĩa vụ, trách nhiệm chung trong công cuộc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm từng bước cải thiện chất lượng về nhu cầu ở cho người dân và gắn với phát triển kinh tế đô thị phục vụ lợi ích công cộng, cộng đồng dân cư; lợi ích của việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ để đảm bảo đời sống của người dân, góp phần vào công cuộc tái thiết đô thị, hướng tới đô thị xanh, hiện đại. Điều này được Thành phố và Quận quyết tâm thực hiện trong giai đoạn trước mắt là 2021-2025.

Phúc Chương
https://laodongthudo.vn/quan-hai-ba-trung-trien-khai-thuc-hien-cac-quy-dinh-ve-cai-tao-xay-dung-lai-nha-chung-cu-cu-141495.html