Quận Tây Hồ: Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 27/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc”

Theo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ, Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn quận trong những năm qua đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là sự tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.
Quận Tây Hồ: Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 nhận khen thưởng.

Ngày hội có nhiều đổi mới, sáng tạo và đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị trong các tầng lớp nhân dân. Thông qua việc tổ chức Ngày hội ở khu dân cư đã kịp thời tôn vinh các tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, những điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, thúc đẩy phong trào, thi đua phát triển sản xuất kinh doanh và giảm nghèo bền vững.

Đồng thời là dịp để thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên có cuộc sống tốt hơn; góp phần khơi dậy, phát huy và giữ gìn bản sắc văn hóa của cộng đồng dân cư, gắn kết tình làng nghĩa xóm…

Trong 20 năm qua, đã có 1.653 lượt khu dân cư tổ chức ngày hội, trong đó 1.583 lượt khu dân cư tổ chức cả phần lễ và phần hội (chiếm tỷ lệ 95%). Tỷ lệ đại diện hộ dân tham gia đạt từ 78 -85%, có khu dân cư đạt 100% đại diện hộ gia đình tham gia.

Ngày hội không chỉ thu hút được sự quan tâm của nhân dân trên địa bàn mà còn có sự tham gia của khách du lịch, người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn khu dân cư. Qua đó đã góp phần duy trì, bảo tồn các giá trị truyền thống, tăng cường mối quan hệ đối ngoại nhân dân, góp phần giới thiệu những hình ảnh đẹp của Tây Hồ nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung với khách du lịch và bạn bè quốc tế.

Thông qua Ngày hội, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Quận Tây Hồ: Đổi mới, sáng tạo trong tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc
Lãnh đạo quận Tây Hồ trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

Giai đoạn 2003 – 2023, toàn quận đã khen thưởng, biểu dương 5.577 tổ dân phố văn hóa và các tập thể tiêu biểu, 24.666 gia đình văn hóa – sức khỏe tiêu biểu và tặng quà 5.568 lượt hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đột xuất được trợ cấp, tặng quà, trị giá hơn 1,67 tỷ đồng. Hỗ trợ 32 căn nhà Đại đoàn kết được xây dựng và sửa chữa trong dịp ngày hội, điển hình là các phường Bưởi, Thụy Khuê, Xuân La. Tính đến nay, trên toàn quận còn 5 hộ cận nghèo, không còn hộ nghèo từ năm 2018.

Dự và phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Kim Dung đề nghị, để nâng cao chất lượng tổ chức “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc các cấp quận Tây Hồ cần tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức thành viên; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc chuẩn bị tích cực, chu đáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và nhân dân về nội dung, mục đích, ý nghĩa của “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, nhất là các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc, để từ đó thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân cùng tham gia ngày hội.

Tại hội nghị, quận Tây Hồ đã khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” giai đoạn 2003 – 2023.

 

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/quan-tay-ho-doi-moi-sang-tao-trong-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-155205.html