Quận Tây Hồ: Phân công rõ trách nhiệm, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ khó

Ngày 5/10, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị lần thứ 17 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tây Hồ khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 để thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023…

Nhiều kết quả nổi bật

Báo cáo của quận Tây Hồ cho thấy 9 tháng năm 2023, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của cấp ủy; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trên địa bàn và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quận Tây Hồ: Phân công rõ trách nhiệm, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ khó
Toàn cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm triển khai thực hiện, có hiệu quả. Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, hiệu quả tạo điều kiện cho cán bộ trẻ, cán bộ có triển vọng, cán bộ trong quy hoạch được rèn luyện kỹ năng thực tiễn từ cơ sở. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng. Công tác xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên.

Các nhiệm vụ chính trị trọng tâm được tập trung triển khai thực hiện và đạt được kết quả nổi bật. Hoàn thành công tác di dời các phương tiện thủy ở khu vực đầm Bảy ra khỏi hồ Tây; chủ động bám sát các Sở, ban, ngành Thành phố và tiếp thu ý kiến để hoàn thiện dự thảo quy định quản lý khai thác Hồ Tây trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành quyết định; nhiều sự kiện văn hoá, thể thao lớn trên địa bàn quận được tổ chức thành công.

Kinh tế xã hội của quận tiếp tục được duy trì và có chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh phục hồi và phát triển tốt. Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài quốc doanh tăng 14%. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch tăng 55,8% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó doanh thu dịch vụ, du lịch đạt 11.078,9 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước và chiếm tỷ trọng 14% trong tổng doanh thu của loại hình doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Số doanh nghiệp, hộ kinh doanh thành lập mới và quay trở lại hoạt động tăng cao; thu, chi ngân sách quận đảm bảo cân đối.

Quận Tây Hồ: Phân công rõ trách nhiệm, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ khó
Ông Võ Thanh Tùng – Trưởng phòng Quản lý Đô Thị quận tham luận tại hội nghị.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị có nhiều chuyển biến. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, đứng thứ 4/30 quận, huyện toàn Thành phố…

Tập trung giải quyết những điểm nghẽn, điểm khó

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ, quận Tây Hồ vẫn còn một số tồn tại như: Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của một số cấp ủy Đảng còn chưa đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đề ra; công tác đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện còn chậm. Công tác quản lý, vận hành tại một số nhà chung cư trên địa bàn quận chưa được thực hiện tốt; tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công thực hiện một số dự án trọng điểm chậm tiến độ so với kế hoạch (đường Xuân Diệu, mương Thụy Khuê, hồ Tứ Liên)…

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích những kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, đề xuất các giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023.

Quận Tây Hồ: Phân công rõ trách nhiệm, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ khó
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy gắn với 10 Chương trình công tác của Thành ủy, giai đoạn 2021 – 2025; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, thực hiện tốt Quy chế làm việc của Quận ủy, của các cấp ủy Đảng cơ sở.

Các đơn vị cần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý trên địa bàn quận, phân công rõ người, rõ trách nhiệm, sâu sát cơ sở, chỉ đạo giải quyết, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại cơ sở.

Đồng thời tập trung, chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, dự án dân sinh bức xúc (dự án xây dựng tuyến đường Xuân Diệu; dự án mương Thụy Khuê, dự án cải tạo môi trường hồ Tứ Liên).

“Thời gian còn lại của năm 2023 với khối lượng công việc rất lớn, đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền từ quận đến cơ sở nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ, biến quyết tâm chính trị bằng hành động cụ thể, nỗ lực, cố gắng tháo gỡ những điểm nghẽn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra trong năm 2023”, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

N.Hoa
https://laodongthudo.vn/quan-tay-ho-phan-cong-ro-trach-nhiem-quyet-liet-thuc-hien-nhung-nhiem-vu-kho-161157.html