Quận Tây Hồ thực hiện hiệu quả việc tuyên truyền 02 bộ quy tắc ứng xử

Thời gian qua, chính quyền và nhân dân quận Tây Hồ đã tích cực trong việc tuyên truyền, thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa người cán bộ thân thiện, chuyên nghiệp; nhân dân đoàn kết, đồng lòng xây dựng một môi trường sống văn minh.

Trong những năm qua, người dân quận Tây Hồ đã tích cực trong việc tuyên truyền bộ QTƯX nơi công cộng.

Công tác chỉ đạo, tuyên truyền được đặc biệt quan tâm

Năm 2020, quận Tây Hồ đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức ký cam kết thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) tới 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Nội dung quy tắc ứng xử được treo tại thang máy các nhà cao tầng, chung cư trên địa bàn.

Quận cũng rà soát, bổ sung các quy định của bộ QTƯX nơi công cộng vào quy ước tổ dân phố, bổ sung các quy định của 02 bộ QTƯX vào nội quy cơ quan nơi làm việc; tăng cường chế tài trong quy ước để đảm bảo việc thực hiện đạt kết quả.

Các trường học trên địa bàn quận tiếp tục lồng ghép nội dung QTƯX nơi công cộng vào các tiết học: đạo đức, giáo dục công dân, tiết dạy về nếp sống Người Hà Nội thanh lịch – văn minh, kỹ năng sống, góp phần xây dựng “Nhà trường văn hóa – Nhà giáo mẫu mực – Học sinh thanh lịch”; lồng ghép vào các cuộc vận động để mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, thúc đẩy phong trào xây dựng “Trường học thân thiện – học sinh tích cực”; tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ tổ chức tuyên truyền về 2 bộ QTƯX năm học 2019-2020.

Cùng với đó, 100% các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận triển khai thực hiện mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng; thường xuyên dọn vệ sinh phòng làm việc vào chiều thứ 6 hàng tuần.

Các đoàn thể chính trị – xã hội trên địa bàn quận cũng tích cực trong công tác tuyên truyền, thực hiện 02 bộ QTƯX. Ủy ban MTTQ quận tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới các hội đoàn thể và giám sát việc triển khai thực hiện 02 bộ QTƯX tại các đơn vị trên địa bàn quận. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tích cực tuyên truyền sâu rộng trong hội viên, đoàn viên thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các CLB thanh niên… Đoàn quận đã triển khai hiệu quả mô hình tuyến phố, ngõ phố bích họa tại 8/8 phường, xây dựng môi trường khu dân cư gắn với tiêu chí Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp, góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thiết thực tuyên truyền hiệu quả QTƯX nơi công cộng trên địa bànquận. ĐoànThanh niên quận đã tiến hành triển khai công tác tuyên truyền 02 bộ QTƯX trên mạng xã hội, thu hút được sự quan tâm và sức lan toả mạnh mẽ, đồng thời tiếp tục thực hiện truyền thông theo nhóm về 02 bộ QTƯX. Đoàn Thanh niên cũng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện có hiệu quả mô hình đoàn xe tuyên truyền lưu động về ứng xử văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông trong các đợt ra quân hàng tháng trên địa bàn quận.

Hội Cựu Chiến binh quận tiếp tục xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Bộ đội cụ Hồ” trong xây dựng Đảng, chính quyền từ quận tới cơ sở. Tích cực tham gia Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; vận động hội viên thực hiện phong trào “Trọn nghĩa, vẹn tình – thanh lịch – văn minh; phối hợp tự quản về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và văn minh đô thị trên nhiều đoạn đường.

Hội Liên hiệp Phụ nữ quận tiếp tục thực hiện cuộc vận động Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp giai đoạn 2018 – 2021 gắn với việc thực hiện 02 bộ QTƯX. Xây dựng mô hình phụ nữ văn minh, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng trong phòng chống bạo lực gia đình; tổ chức tuyên truyền luật bình đẳng giới, giữ gìn vệsinh môi trường, duy trì các con đường tự quản xanh – sạch – đẹp, vận động hội viên không vứt rác, phế thải ra đường. Thực hiện tốt phong trào chuẩn mực người phụ nữ Thủ đô “Trung hậu – sáng tạo – đảm đang – thanh lịch”, phong trào xây dựng gia đình “Năm không, ba sạch”.

Liên đoàn lao động quận tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung 02 bộ QTƯX tới cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tại cơ sở, UBND các phường đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và triển khai đầy đủ các kế hoạch tuyêntruyền thực hiện 02 bộ QTƯX. Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, quán triệt, lồng ghép việc tuyên truyền nội dung 02 bộ QTƯX với các hội nghị, cuộc họp hàng tháng, quý, sinh hoạt chi bộ tại đơn vị. Các đài truyền thanh phườngđều mở chuyên mục tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của phường nội dung 02 bộ QTƯX. 8/8 phường tiếp tục tổ chức thực hiện rà soát, bổ sung đưa nội dung QTƯX nơi công cộng phù hợp với quy ước của các tổ dân phố mới theo đềán sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn và Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Xây dựng, thực hiện hươngước, quy ước”. Tổ chức ký cam kết thực hiện 02 bộ QTƯX tới 100% CB, CC, VC,NLĐ trong cơ quan phường. Đồng thời, các phường cũng quyết liệt trong việctriển khai thực hiện 05 mô hình tuyên truyền 02 bộ QTƯX phù hợp với từng đối tượng, bao gồm: Mô hình bộ phận một cửa, một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp; Mô hình chung cư văn hóa, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung; Mô hình cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gang; Mô hình hướng dẫn nhân dân chấp hành luật giao thông, thân thiện, nhường nhịn khi có va chạm trên đường; Mô hình tổ dân phố không tệ bạn xã hội,môi trường xanh, sạch, đẹp.

Những kết quả đáng ghi nhận

Với sự chỉ đạo quyết liệt từ quận xuống cơ sở, việc tuyên truyền, thực hiện 02 bộ QTƯX trên địa bàn quận Tây Hồ tiếp tục đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, ý thức kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm trong hoạt động công vụ và thực hiện các chuẩn mực ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn quận đã được tăng cường. Toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận đã nắm vững và thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung của 02 QTƯX về thời gian làm việc; trang phục, tác phong; ý thức tổ chức kỷ luật; sử dụng phương tiện, tài sản công và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, văn hóa ủng xử tại cơ quan, đơn vị, khu dân cư và nơi công cộng.

Đối với nhân dân, qua một thời gian tuyên truyền, phổ biến các nội dung của QTƯX nơi công cộng gắn với thực hiện các tiêu chi của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phường Văn hóa,nhân dân trên địa bàn quận đã nhận thức khá sâu sắc về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tự giác thực hiện các nội dung của quy tắc, từ đó tạo sự chuyển biến trong hành động, ứng xử, giao tiếp của mỗi người dân tại các nơi công cộng. Tại các di tích hầu như không còn hiện tượng người đến lễ, thăm quan ăn mặc phản cảm, nói to, chen lấn, xô đẩy…

Tuy vậy, việc triển khai thực hiện QTƯX của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn mang tính hình thức, chưa thực sự đi vào cuộc sống một cách thực chất. Vẫn còn hiện tượng người dân nói tục, chửi thề, hút thuốc lá tại nơi công cộng. Một bộ phận nhân dân đi lễ tại các di tích còn đặt tiền lễ không đúng nơi quy định…

Chính vì vậy, năm 2021, quận Tây Hồ tiếp tục ban hành kế hoạch đẩy mạnh việc tuyên truyền, thực hiện 02 bộ QTƯX với những giải pháp tích cực nhằm góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Thuỳ Anh / nguoihanoi.com.vn