Quận Tây Hồ: Vận hành 3 trạm xét nghiệm nhanh chất lượng thực phẩm kinh doanh tại chợ

Ngày 24/4, quận Tây Hồ tiếp tục đưa vào vận hành 3 trạm xét nghiệm chất lượng thực phẩm tại các chợ Yên Phụ, Tứ Liên và chợ tạm Xuân La, nâng tổng số trạm xét nghiệm nhanh thực phẩm trên địa bàn quận lên 5 cơ sở.

Các trạm đưa vào vận hành xét nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả Đề án “Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022 – 2025”.

Việc vận hành các nhà trạm xét nghiệm nhanh thực phẩm cũng như việc cấp biển nhận diện đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm trong chợ đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm theo Đề án sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện các cơ sở kinh doanh thực phẩm tham gia Đề án.

Qua đó góp phần xây dựng được uy tín, niềm tin trong nhân dân về chất lượng thực phẩm được bày bán tại các cửa hàng tham gia Đề án. Các cơ sở được cấp biển nhận diện sẽ được công khai thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng, được quảng bá để toàn thể người tiêu dùng Thủ đô nắm rõ và lựa chọn.

Quận Tây Hồ: Vận hành 3 trạm xét nghiệm nhanh chất lượng thực phẩm kinh doanh tại chợ
Trạm kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Tứ Liên

Cũng trong ngày 24/4, Ban quản lý Chợ phối hợp với Trạm Thú y quận lấy các mẫu thực phẩm xét nghiệm và kiểm tra, kiểm soát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại chợ Xuân La, Tứ Liên và Yên Phụ.

Trong thời gian qua, quận Tây Hồ đã tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ để cung ứng nguồn thực phẩm đạt yêu cầu về chất lượng phục vụ người dân, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát của các ngành chức năng, các cơ sở sản xuất – kinh doanh thực phẩm trong chợ.

Quận Tây Hồ: Vận hành 3 trạm xét nghiệm nhanh chất lượng thực phẩm kinh doanh tại chợ
Ban Quản lý Chợ phối hợp với Trạm Thú y quận lấy mẫu thực phẩm tại các chợ.

UBND quận tăng cường công tác quản lý, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn theo hướng văn minh thương mại, đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh đầu tư, trang thiết bị, cơ sở vật chất cho công tác này tại các chợ.

Nhận thức, năng lực của các cấp, các ngành, các đơn vị quản lý chợ, các cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân trong việc quản lý, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi chợ được nâng lên. Ủy ban nhân dân quận đầu tư cải tạo, sửa chữa, trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, bố trí khu vực kinh doanh trong chợ đáp ứng các yêu cầu, quy định về an toàn thực phẩm.

N.Hoa