Quận Thanh Xuân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới

Ngày 11/7, tại Công viên Thanh Xuân, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe, dân số và phòng chống dịch bệnh, tai nạn thương tích quận Thanh Xuân tổ chức Điểm tuyên truyền, cổ động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới (11/7) với chủ đề “Phát huy sức mạnh của bình đẳng giới: Nâng cao tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái để giải phóng tiềm năng vô hạn của thế giới chúng ta”.

Phát biểu tại Điểm truyền thông, đồng chí Nguyễn Minh Hải – Giám đốc Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân khẳng định công tác dân số luôn được xác định là bộ phận quan trọng của Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, là giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô nói chung và quận Thanh Xuân nói riêng.

Ngày Dân số Thế giới năm 2023 với chủ đề được Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) lựa chọn với mục tiêu tiếp tục thực hiện những công việc, những nỗ lực không ngừng để đảm bảo quyền và lựa chọn cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái; nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ và trẻ em gái để họ được tham gia học tập, tham luận, nghiên cứu khoa học, tham gia công tác xã hội…góp phần tăng tỷ lệ phụ nữ giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt, cấp ủy, Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp…

Đồng chí Nguyễn Minh Hải đánh giá kết quả công tác dân số và phát triển của quận 6 tháng đầu năm 2023. Theo đó về cơ bản các chỉ tiêu dân số đã hoàn thành, một số chỉ tiêu đã hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao; các hoạt động nâng cao chất lượng dân số được đầu tư và triển khai có hiệu quả, các mô hình nâng cao chất lượng dân số được triển khai và nhân rộng tại 11/11 phường, duy trì ổn định tỷ số giới tính khi sinh là 105 trẻ trai/100 trẻ gái nằm trong mức cân bằng tự nhiên.

Quận Thanh Xuân tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới
Đoàn xe tuyên truyền cổ động của tuổi trẻ quận Thanh Xuân tham gia diễu hành phát tờ rơi trên các tuyến phố chính của quận.

Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới công tác dân số quận sẽ tiếp tục tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, luật pháp của Nhà nước, định hướng công tác dân số trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; triển khai có hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác dân số của Thành phố và quận theo từng giai đoạn từ nay đến năm 2030.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự tham gia của các ngành, đoàn thể, nâng cao hiệu quả Ban chỉ đạo công tác dân số các cấp. Đổi mới, đa dạng hóa hình thức, phương pháp truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật, chính sách về dân số, chú trọng tuyên truyền các nội dung về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản vị thành niên, thành niên, tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân; sàng lọc trước sinh và sơ sinh, quan tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…

Hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7, quận Thanh Xuân đẩy mạnh các hoạt động truyền thông như: Căng, treo 250 Banner, khẩu hiệu trên các trục đường chính của quận; tổ chức 11 cuộc truyền thông về tầm soát phát hiện một số tật, bệnh bẩm sinh thông qua sàng lọc, chẩn đoán trước sinh và sơ sinh tại 11 phường. Đồng thời cũng trong dịp này, Ủy ban nhân dân các phường đã tổ chức 11 điểm tuyên truyền, phát tờ rơi tại các khu dân cư, tổ dân phố; tổ chức các hoạt động truyền thông, mô hình nâng cao chất lượng dân số tại 11 phường; tọa đàm nâng cao chất lượng Dân số gắn với đánh giá công tác Dân số 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Tại Điểm truyền thông, đoàn xe tuyên truyền cổ động của tuổi trẻ quận Thanh Xuân được phát động với 150 đoàn viên, thanh niên, cộng tác viên Dân số tham gia diễu hành, phát tờ rơi trên các tuyến phố chính của quận, cung cấp các thông điệp về Dân số và phát triển nhằm lan tỏa chủ đề của Ngày Dân số thế giới năm 2023 và kêu gọi toàn xã hội “Hãy hành động từ những việc làm thiết thực nhất để bảo vệ quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái” để giúp họ phát triển một cách toàn diện cả về thể chất, chí tuệ và tinh thần…

Trần Vũ
https://laodongthudo.vn/quan-thanh-xuan-to-chuc-cac-hoat-dong-huong-ung-ngay-dan-so-the-gioi-158137.html