Tạo động lực để người lao động phấn đấu

Nhận thức được tầm quan trọng của gia đình đối với xã hội, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã luôn quan tâm đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần, đặc biệt là cuộc sống gia đình của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), đồng thời có nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm tạo động lực để CNVCLĐ phấn đấu trong công việc và xây dựng gia đình hạnh phúc.

Nhiều hoạt động thiết thực, khích lệ CNVCLĐ

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện luôn chú trọng triển khai công tác gia đình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Các nội dung về công tác gia đình được các cấp Công đoàn huyện lồng ghép, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…

Trong đó, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động CNVCLĐ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và triển khai sâu rộng phong trào “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”; coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Công đoàn giúp CNVCLĐ yên tâm công tác, lao động, sản xuất, cống hiến cho xã hội.

Tạo động lực để người lao động phấn đấu
Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Nguyễn Văn Hoa trao khen thưởng cho các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2022.

Để phong trào “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu” có tính lan tỏa và sức cuốn hút, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác xây gia đình văn hóa trong CNVCLĐ; tuyên truyền Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình; các kiến thức về công tác phụ nữ trong tình hình mới và công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình; kiến thức nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em… Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ và giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình; tăng cường giữ gìn, phát huy các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

Cùng với việc tuyên truyền, các phong trào thi đua Lao động giỏi, nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”, “Mẹ lao động giỏi – con học giỏi”…; các hội thi tay nghề, thi thợ giỏi, thi giáo viên dạy giỏi, bàn tay vàng … cũng được các cấp Công đoàn huyện triển khai sâu rộng. Từ đó động viên, khích lệ nữ CNVCLĐ vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời chăm lo gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi.

Thiết thực hơn, các cấp Công đoàn huyện đã luôn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho CNVCLĐ thông qua đảm bảo việc làm, thu nhập, tiền lương, thưởng, các chế độ chính sách đối với người lao động; chủ động khai thác nhiều nguồn vốn vay giúp CNVCLĐ phát triển kinh tế gia đình tạo thêm việc làm và tăng thu nhập. Hàng năm, LĐLĐ huyện và các Công đoàn cơ sở đã tín chấp cho trên 300 lao động nữ vay vốn với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng.

Song song với công tác chăm lo và xây dựng gia đình CNVCLĐ hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ, LĐLĐ huyện đã thường xuyên tổ chức và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tập trung triển khai công tác chăm lo con CNVCLĐ, đặc biệt đối với các con CNVCLĐ vượt khó học giỏi thông qua các hoạt động phối hợp với chuyên môn tặng quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi, hỗ trợ học bổng cho con CNVCLĐ. Qua đó tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhằm nhân lên cái đẹp, động viên khích lệ tinh thần thi đua học tập tốt và rèn luyện tốt của con CNVCLĐ.

Thông qua những hoạt động cụ thể, các cấp Công đoàn huyện đã góp phần làm phong phú hơn đời sống tinh thần và vật chất của đội ngũ CNVCLĐ. Vai trò người mẹ – người vợ, người chồng – người cha trong gia đình được khẳng định. Các thành viên trong gia đình đều nỗ lực, kiên trì phấn đấu vươn lên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn phấn đấu vun đắp hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con ngoan học giỏi, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình; không ngừng học tập nâng cao trình độ mọi mặt, vươn lên làm giàu chính đáng.

Hằng năm, toàn huyện có trên 85% gia đình CNVCLĐ được công nhận là gia đình văn hóa. Từ nền tảng của gia đình văn hóa, các cấp Công đoàn đã tiến hành bình chọn và tôn vinh các gia đình CNVCLĐ tiêu biểu. Riêng năm 2022, qua bình xét có 1.919 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được biểu dương tại cơ sở; có 90 gia đình tiêu biểu xuất sắc được biểu dương khen thưởng cấp huyện. Đặc biệt có 2 gia đình tiêu biểu được biểu dương tại hội nghị biểu dương của LĐLĐ Thành phố.

“Đây là những gia đình CNVCLĐ tiêu biểu luôn giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa của gia đình người Việt Nam, biết vượt khó vươn lên, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và tôn trọng nhau, biết chia sẻ trách nhiệm trong gia đình, tích cực tham gia hoạt động xã hội, biết tạo dựng sự bình đẳng giữa các thành viên. Tất cả đã trở thành những hạt nhân góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, đưa phong trào xây dựng gia đình tiêu biểu trong CNVCLĐ trên địa bàn huyện ngày càng phát triển”, ông Nguyễn Văn Hoa nhấn mạnh.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các phong trào thi đua

Phát huy những kết quả đạt được, với vai trò là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh sẽ đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng gia đình CNVCLĐ đạt tiêu chí “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”. Vì đây chính là mục tiêu, đồng thời là giải pháp để chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, thông qua đó thúc đẩy thi đua lao động sản xuất hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đơn vị.

Các cấp Công đoàn huyện sẽ đổi mới và đa dạng hóa công tác tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, mục tiêu của Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn về công tác xây dựng gia đình; tuyên truyền, giáo dục CNVCLĐ về pháp luật, chính sách liên quan đến nội dung xây dựng gia đình để CNVCLĐ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hiểu sâu sắc mục đích, ý nghĩa, giá trị của việc xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”, đặc biệt về vai trò của gia đình trong việc giáo dục nhân cách cho trẻ.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, thi đua Lao động giỏi, “Sáng kiến sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” Thủ đô; thường xuyên quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, đời sống tinh thần, vật chất của CNVCLĐ…; vận động nữ CNVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, thay đổi nếp nghĩ, cách làm để thích ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./.

Mai Quý