Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng

Sáng nay (6/7), tại kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khóa XVI, 100% đại biểu có mặt tán thành thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 của Thành phố. Trong đó HĐND Thành phố tán thành Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi bình đẳng, thân thiện, thông thoáng.

Cụ thể, Dự thảo Nghị quyết của HĐND Thành phố về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022, tán thành kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và thông qua nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của thành phố Hà Nội. Trong đó, HĐND Thành phố nhấn mạnh 6 tháng cuối năm 2022 các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô phấn đấu cao nhất để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch năm 2022, trọng tâm là tháo gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh nhằm phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại kỳ họp

Cùng với thực hiện các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra từ đầu năm, HĐND Thành phố nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ giải pháp. Đó là Thành phố tập trung thực hiện đồng bộ hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ; cơ bản hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi trước tháng 9/2022; bảo đảm các hoạt động kinh tế, xã hội thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Về các giải pháp thúc đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội: đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; kiểm soát giá cả, thị trường; tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh; cơ cấu lại kinh tế ngành, phát triển các mô hình kinh tế mới; phát triển các lĩnh vực văn hóa, thông tin, đảm bảo an sinh xã hội; tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

HĐND Thành phố cũng tán thành những nhiệm vụ, giải pháp điều hành ngân sách những tháng cuối năm 2022 do Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố trình và nhấn mạnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi bình đẳng, thân thiện, thông thoáng và tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách, pháp luật cho doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh;

Tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh bình đẳng, thông thoáng
Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết

Triển khai hiệu quả các luật thuế và nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022; quản lý, điều hành chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, đúng quy định, đảm bảo cân đối ngân sách địa phương các cấp, tổ chức chi ngân sách theo dự toán, khả năng thu ngân sách và tiến độ thực hiện một số nguồn thu gắn với dự toán chi đầu tư phát triển; triệt để tiết kiệm các khoản chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách.

HĐND Thành phố cũng tán thành với đề xuất của UBND Thành phố cho phép Sở Xây dựng thanh toán các khối lượng duy trì trong các lĩnh vực thoát nước và xử lý nước thải, cây xanh, chiếu sáng thuộc phân cấp quản lý của cấp huyện nhưng chưa hoàn thành thủ tục bàn giao về các quận, huyện ký hợp đồng từ 1/1/2022 và điều chỉnh dự toán các quận, huyện, thị xã về ngân sách cấp Thành phố phần kinh phí tương ứng theo giá trị khối lượng nghiệm thu của Sở Xây dựng.

Cho phép quận Long Biên được sử dụng từ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách cấp quận để chi đầu tư xây dựng cơ bản năm 2022; phân bổ và điều chỉnh một số khoản dự toán chi thường xuyên ngân sách cấp thành phố năm 2022 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của HĐND Thành phố về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2022.

T.Vũ