Tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn

Năm 2022, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, trong đó có phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tạo môi trường làm việc an toàn, ngăn ngừa nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người lao động.

Theo đó, LĐLĐ quận đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở phối hợp với bộ phận chuyên môn tổ chức phát động và hưởng ứng thực hiện phong trào bằng những hoạt động thiết thực như hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”; “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; Tuần lễ “Nước sạch”; “Ngày môi trường thế giới”; “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”…
Tạo môi trường làm việc sạch đẹp, an toàn
Các cá nhân nhận khen thưởng có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, lồng ghép trong hội thi… nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân lao động về công tác bảo đảm điều kiện, môi trường làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng tới “xây dựng và phát triển văn hóa an toàn trong lao động”.

Trong năm 2022, LĐLĐ quận đã tư vấn cho 42 trường hợp về thực hiện Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức 3 buổi đối thoại; tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động; phối hợp với các ngành chức năng của quận kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động kết hợp với kiểm tra pháp luật Lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận.

LĐLĐ quận phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, thanh tra, giám sát công tác an toàn vệ sinh lao động được 25 cuộc, qua đó nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, các vi phạm về an toàn vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Bằng những hoạt động thiết thực, phong trào “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” do tổ chức Công đoàn phát động đã tạo được sức lan tỏa trong các doanh nghiệp, góp phần xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh; giúp người lao động thi đua lao động sản xuất góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất và hiệu quả công việc cũng như giảm gánh nặng cho xã hội trong việc giải quyết những hậu quả do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ phong trào thi đua, năm 2022 LĐLĐ quận Tây Hồ đã tuyên dương, khen thưởng 42 cá nhân có thành tích xuất sắc.

N.Hoài
https://laodongthudo.vn/tao-moi-truong-lam-viec-sach-dep-an-toan-153883.html