Tây Hồ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân

Sáng 30/5, Quận ủy Tây Hồ tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”; sơ kết 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”.

h2.jpg

Đồng chí Trần Văn Khảm – Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo của Quận ủy Tây Hồ, trong 10 năm qua, trên địa bàn quận đã thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của Thành phố, của quận như: Đường Văn Cao – Hồ Tây; Dự án 104 ha Khu đô thị Nam Thăng Long; Dự án Tây Hồ Tây; Dự án mở rộng đường Xuân Diệu… do vậy tiếp tục phát sinh đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Các đơn khiếu nại nội dung chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng, thực hiện các dự án đầu tư, việc áp dụng chính sách đền bù, hỗ trợ và tái định cư…

Qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị, các cấp ủy Đảng từ quận tới cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tiếp công dân, công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự chuyển biến tích cực.

h3.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị.

Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh.

Hầu hết các vụ khiếu nại, tố cáo phát sinh, tồn đọng phức tạp, bức xúc đã được xem xét giải quyết kịp thời, triệt để, đúng trình tự, thủ tục theo Luật định. Việc giải quyết đã đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của công, dân, góp phần tích cực trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn quận.

Trong 10 năm qua, lãnh đạo quận đã tiếp 11.568 lượt công dân; tiếp nhận: 11.859 đơn; giải quyết 612 vụ/623 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 98,2%; 277 vụ/284 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỉ lệ 97,5%; 10.630 đơn/10.952 đơn kiến nghị, phản ánh, đạt tỉ lệ 97%.

Ban Thường vụ Quận ủy chỉ đạo tổ chức 58 cuộc đối thoại định kỳ, trong đó, cấp Quận 5 cuộc đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và Phó Bí thư Quận ủy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân; 5 cuộc gặp gỡ, đối thoại với các cơ quan, doanh nghiệp; định kỳ hằng năm tổ chức 2 cuộc đối thoại với người dân về giải quyết thủ tục hành chính và cải cách hành chính theo quy định; tổ chức 27 hội nghị đối thoại đột xuất với số lượt người tham gia tại hội nghị đối thoại có khoảng 18.200 lượt người, với 826 lượt ý kiến gửi trước và 345 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội nghị; kết quả giải quyết các nội dung sau đối thoại đạt trung bình từ 80% đến 85%; giải quyết triệt để một số vụ việc tồn đọng, kéo dài, phức tạp; chỉ đạo hoàn thành công tác giải quyết khiếu kiện trong việc tháo dỡ, di dời toàn bộ các phương tiện thủy nội địa ra khỏi Hồ Tây; tiếp và chỉ đạo giải quyết kiến nghị phản ánh và khiếu nại, tố cáo của 10 đoàn đông người trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ hơn về những ưu điểm, hạn chế, đưa ra các kinh nghiệm để triển khai thực hiện hiệu quả hơn công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

h1.jpg
Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng ghi nhận, biểu dương sự triển khai nghiêm túc, sự vào cuộc quyết liệt của cán bộ công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 35 và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong 5 năm thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn quận, Bí thư Quận ủy Tây Hồ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy các cấp phải nêu cao tinh thần gương mẫu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Chỉ thị số 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là đảm bảo quyền công dân, quyền khiếu nại, tố cáo của người dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận.

h4.jpg
Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến trao khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Các cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở tăng cường bám cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội, những vấn đề dân sinh bức xúc để kịp thời phối hợp giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện kéo dài, vượt cấp.

Đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức thực hiện quyết liệt và kiểm tra việc thực hiện những vụ việc khiếu nại, tố cáo đã có quyết định giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền; kiên quyết xử lý những cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ…

Tại Hội nghị, nhằm ghi nhận thành tích của các cá nhân, tập thể đã đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 35 và Quy định số 11 của Bộ Chính trị, Quận ủy Tây Hồ trao khen thưởng 8 tập thể; 18 cá nhân có thành tích xuất sắc./.

T.Trang

Tây Hồ nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác tiếp công dân (nguoihanoi.vn)