Thực hiện 8 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho vùng rau an toàn ở Thạch Thất

Theo UBND huyện Thạch Thất, nhằm đẩy mạnh phát triển các vùng rau an toàn theo hướng hàng hóa, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ về giao thông, điện, hệ thống kênh mương, nhà bảo quản, sơ chế tại các vùng đã được quy hoạch sản xuất tập trung.

Theo đó, từ nay đến năm 2025, huyện Thạch Thất triển khai thực hiện 8 dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tại vùng sản xuất rau an toàn tại các xã: Canh Nậu, Hương Ngải, Dị Nậu, Đại Đồng, Đồng Trúc, Kim Quan, Cần Kiệm, Phú Kim.

Hiện nay, trên địa bàn huyện có trên 200ha diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch sản xuất rau an toàn tại các xã: Hương Ngải, Dị Nậu, Yên Trung, Bình Yên, Yên Bình. Ngoài ra, huyện tiếp tục phát huy thế mạnh các vùng sản xuất sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được quy hoạch; chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất rau màu các loại với quy mô 367ha.

SƠN TÙNG
https://nhipsonghanoi.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/quy-hoach-do-thi/826592/thuc-hien-8-du-an-dau-tu-ha-tang-ky-thuat-cho-vung-rau-an-toan-o-thach-that