Thường Tín: Chương trình Thư viện lưu động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam

Hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ nhất năm 2022, mới đây, Thư viện huyện Thường Tín phối hợp với Trường Trung học cơ sở Hà Hồi tổ chức chương trình Thư viện lưu động tại trường.

Theo đó, Thư viện huyện đã bố trí 500 cuốn sách trưng bày tại thư viện nhà trường để phục vụ trên 150 em học sinh đọc sách, với nhiều lĩnh vực văn học, thơ, khoa học kỹ thuật, truyện tranh, đố vui…

Chương trình Thư viện lưu động với mục đích tuyên truyền cho các em học sinh hiểu và sử dụng các dịch vụ thư viện công cộng, truy cập tài liệu và kiến thức, trí thức, công nghệ thông tin và những phương tiện hỗ trợ học tập, giải trí. Hình thành và xây dựng thói quen đọc, tự học qua sách báo, tài liệu, internet, khuyến khích và hỗ trợ việc học suốt đời. Phát triển kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, tự tin trong giao tiếp, kỹ năng học tập và kỹ năng sống cho các em học sinh để có thể nâng cao hiệu quả học tập.

Thường Tín: Chương trình Thư viện lưu động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam
Chương trình Thư viện lưu động với mục đích tuyên truyền cho các em học sinh hiểu và sử dụng các dịch vụ thư viện công cộng.

Với hình thức Thư viện lưu động giúp các em học sinh được đọc sách ngay tại trường mà không phải tới thư viện huyện, cung cấp cho bạn đọc các dịch vụ thư viện truyền thống và thư viện hiện đại; hướng dẫn các em những kỹ năng tìm sách và đọc sách, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi giải trí cho các em học sinh.

K.Tiến
https://laodongthudo.vn/thuong-tin-chuong-trinh-thu-vien-luu-dong-huong-ung-ngay-sach-viet-nam-138468.html