Thường Tín: Tiếp tục nhân rộng mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp Hội nông dân huyện Thường Tín đã tập trung tuyên truyền, thực hiện nhiều các mô hình điểm trong phát triển kinh tế bền vững; đa dạng hóa các ngành nghề, góp phần nâng cao đời sống cho nông dân.

Mới đây, Hội Nông dân huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, Hội Nông dân huyện đã bám sát mục tiêu, chỉ tiêu và sự chỉ đạo của Hội Nông dân thành phố Hà Nội, của Huyện ủy, gắn với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Hội đã chỉ đạo các cấp hội Nông dân, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, phong trào nông dân đạt được nhiều kết quả khả quan.

Thường Tín: Tiếp tục nhân rộng mô hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi
Hội Nông dân huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Hiện nay, Hội Nông dân huyện có 33.802 hội viên. Về tình hình sản xuất nông nghiệp, toàn huyện có trên 7.234,1 ha đất nông nghiệp, diện tích gieo cấy lúa trên 4.000 ha, diện tích canh tác rau màu các loại trên 1.000 ha; 100% xã đều đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 5 xã nông thôn mới nâng cao.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân huyện đã thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu Thành phố giao, như: đăng ký phần việc tham gia vào chương trình 01 của Thành ủy đạt 400%; dạy nghề cho nông dân có việc làm, giới thiệu việc làm đạt 323%; đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt 150%; xây dựng quỹ hội nông dân đạt 167,1%; thành lập mới các chi hội nông dân nghề nghiệp đạt 150%; đăng ký các hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp đạt 101,6%…

Dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tiến Minh – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thường Tín đã biểu dương những kết quả Hội Nông dân huyện đạt được trong những tháng đầu năm 2022.

Đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp hội nông dân từ huyện đến cơ sở cần tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết 19 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ tiêu năm 2022, năm bản lề thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24, nhiệm kỳ 2020-2025; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay của Hội để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống hội viên; tiếp tục nhân rộng mô hình điển hình, tiên tiến nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tuyên truyền vận động nông dân ủng hộ công tác đền bù giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản.

Đặc biệt, làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội điểm Hội nông dân cơ sở để tiến tới Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Thường Tín nhiệm kỳ 2023-2028.

K.Tiến