Tiếp tục tuyên truyền pháp luật theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led

 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 04/CV-HĐ về việc tiếp tục tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led.

Tiếp tục tuyên truyền pháp luật theo mô hình Cầu thang pháp luật và màn hình Led
Mô hình Cầu thang pháp luật tại các chung cư.

Ngày 5/2/2021, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã có văn bản gửi các đơn vị, địa phương triển khai tuyên truyền pháp luật trên thiết bị điện tử theo mô hình “Cầu thang pháp luật” và màn hình Led với 11 video. Cụ thể gồm:

1. Mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19;

2. Một số nguyên tắc ứng xử khi tham gia môi trường mạng;

3. Mức xử phạt hành chính một số hành vi vi phạm điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố;

4. Mức xử phạt một số hành vi vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh;

5. Mức xử phạt hành chính hành vi vi phạm về tốc độ, giấy xe trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

6. Mức xử phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

7. Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm trên đường cao tốc;

8. Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi phạm khi tham gia giao thông;

9. Một số mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm khi tham gia giao thông đường bộ;

10. Địa điểm không được uống rượu bia;

11. Mức xử phạt đối với người tham gia giao thông đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn, chất ma túy.

Tuy nhiên, do một số cơ sở pháp lý xây dựng video tuyên truyền được sửa đổi, bổ sung nên Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đã chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung 11 video trên theo quy định pháp luật hiện hành.

Nhằm tiếp tục tuyên truyền những nội dung pháp luật nêu trên, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo thẩm quyền, tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp hiện đang thực hiện việc quảng cáo qua thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn Thành phố thực hiện việc tuyên truyền 11 infographic qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy.

Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Trung tâm quản lý và Điều hành giao thông đô thị thực hiện việc tuyên truyền 11 video qua màn hình Led thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Giao thông vận tải; Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên truyền trên thiết bị màn hình Led thuộc thẩm quyền quản lý.

Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện việc tuyên truyền nội dung của 11 video qua thiết bị điện tử lắp đặt tại thang máy trong các tòa nhà chung cư trên địa bàn có tòa chung cư lắp đặt thiết bị điện tử; tuyên truyền trên các thiết bị điện tử, màn hình Led (nếu có) và các hình thức phù hợp khác để tuyên truyền rộng rãi đến người dân.

Phương Thảo
https://laodongthudo.vn/tiep-tuc-tuyen-truyen-phap-luat-theo-mo-hinh-cau-thang-phap-luat-va-man-hinh-led-138640.html