Tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao” 

Ngày 15/6, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tọa đàm “Phát huy vai trò của các cấp Hội phụ nữ trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa ứng dụng công nghệ cao”.

Toàn cảnh hội nghị tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; nêu lên những khó khăn, vướng mắc, thách thức; kiến nghị, đề xuất các giải pháp để phát huy vai trò của tổ chức Hội trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao thời gian tới.

Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đồng Phú (huyện Chương Mỹ) đề xuất thành phố có cơ chế hỗ trợ đầu tư cho Hợp tác xã nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú một số máy móc hiện đại phục vụ ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất để giảm chi phí, tăng giá trị thu nhập cho nông dân; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển thương mại điện tử nhằm quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo hữu cơ xã Đồng Phú… Còn Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh Oai đưa ra giải pháp tuyên truyền, vận động phụ nữ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp xanh, nông nghiệp an toàn. Hội phối hợp mở các lớp dạy nghề, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất; thành lập các mô hình hợp tác, sản xuất chuỗi liên kết chuyên canh; hỗ trợ phát triển thị trường. Hội cũng đề xuất thành phố nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho sản phẩm; đề xuất huyện tăng cường hỗ trợ các điểm sơ chế, chế biến sản phẩm để nâng cao chất lượng nông sản, tăng tỷ trọng hàng chế biến bằng công nghệ mới…
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương cho biết, hiện nay, khi các địa phương chuyển sang giai đoạn thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, hoạt động của các cấp Hội cũng đã và đang lựa chọn nội dung phù hợp để tiếp tục phát huy vai trò trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Trong đó, Hội quan tâm đặc biệt đến việc hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong sản xuất nông sản theo chuỗi giá trị, gắn với hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường…

 

Thu Uyên

Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội – hanoi.gov.vn