Từ 1/6, Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp

Tính từ ngày 22/4 đến 29/5, Sở Tư pháp Hà Nội đã tiếp nhận 5.235 hồ sơ/13.882 hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ 37,71%; đã trả kết quả trên ứng dụng VNeID 2.961 hồ sơ.

Thành phố Hà Nội cùng với tỉnh Thừa Thiên – Huế là hai địa phương trong cả nước thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ ngày 22/4, được áp dụng cho công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Tính từ ngày 22/4 đến 29/5, Sở Tư pháp Hà Nội đã tiếp nhận 5.235 hồ sơ/13.882 hồ sơ cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID, đạt tỷ lệ 37,71%; đã trả kết quả trên ứng dụng VNeID 2.961 hồ sơ.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Sở Tư pháp Hà Nội còn gặp một số khó khăn về quy trình kỹ thuật. Vì vậy, Sở Tư pháp Hà Nội vừa làm việc với các đơn vị thuộc Bộ Công an, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Thông tin Truyền thông… nhằm hoàn thiện các quy trình kỹ thuật trong quá trình triển khai thực hiện.

Để việc xử lý nghiệp vụ thuận lợi, các đơn vị thống nhất giao Công ty Cổ phần FPT sớm khắc phục các lỗi cho Sở Tư pháp. Về phía Sở Tư pháp, bên cạnh việc đã ban hành hướng dẫn công dân cấp phiếu trên VNeID, sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền.

Theo kế hoạch, lộ trình của Hà Nội, sau giai đoạn thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID, chính thức từ ngày 1/6 tới, Hà Nội cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID miễn phí cho công dân nhằm khuyến khích, động viên, thu hút người dân trên địa bàn Hà Nội sử dụng ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính về cấp Phiếu Lý lịch tư pháp.

Từ 1/6, Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp
Công dân làm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp tại Bộ phận một cửa Sở Tư pháp Hà Nội. Ảnh: B.D

Mặt khác, theo chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ trong cuộc họp Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Trung ương, thời gian qua cũng đã định hướng sẽ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 5/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử theo hướng tiến tới các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công thành phố Hà Nội sẽ được tích hợp, sử dụng duy nhất trên ứng dụng VNeID từ tháng 7/2024.

Để tiến tới sử dụng thống nhất ứng dụng VNeID trong giải quyết thủ tục hành chính nói chung, ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024 quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn Thành phố.

Ngày 30/5, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã có văn bản đề nghị sở, ban ngành, đoàn thể, đơn vị Thành phố; các cơ quan báo, đài Thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp khi công dân thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID trên địa bàn Hà Nội.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, ngày 15/5/2024, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11/2024/NQ-HĐND quy định việc hỗ trợ phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, từ ngày 1/6/2024 đến hết ngày 31/12/2024, thành phố Hà Nội hỗ trợ 100% mức phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp là 200.000 đồng/lần/người khi công dân thực hiện yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID.

Trường hợp công dân đề nghị cấp trên 2 Phiếu Lý lịch tư pháp bản giấy (từ phiếu thứ 3 trở lên) trong một lần yêu cầu cầu, thì được hỗ trợ tối đa 50.000 đồng/lần/người, tương đương 10 Phiếu Lý lịch tư pháp (bản giấy).

Đối tượng áp dụng là công dân Việt Nam thường trú trên địa bàn thành phố Hà Nội có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID, có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Trường hợp công dân Việt Nam (trẻ em dưới 14 tuổi) thường trú tại thành phố Hà Nội có yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID, thì do bố đẻ hoặc mẹ đẻ có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đã tích hợp “Người phụ thuộc” là con (trẻ em dưới 14 tuổi) trên ứng dụng thực hiện.

Đồng thời, cũng trong ngày 30/5, Sở Tư pháp Hà Nội đã ban hành hướng dẫn đăng ký cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID với người dưới 14 tuổi.

Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được thực hiện thí điểm nhằm tạo điều kiện cho công dân có thêm lựa chọn khi cần cấp Phiếu Lý lịch tư pháp, bên cạnh phương thức cấp qua hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội (https://dichvucong.hanoi.gov.vn), qua hệ thống bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa của Sở Tư pháp.

Phương Thảo