Từ ngày 1/4, Công an Hà Nội sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân

 Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, sau khi căn cước công dân và xác thực định danh điện tử được tích hợp, công dân sẽ thực hiện giao dịch thủ tục hành chính mà không cần giấy tờ. Theo tiến độ, từ ngày 1/4, Công an địa phương sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân, đồng thời tích hợp định danh điện tử với căn cước công dân.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch 54 để triển khai Đề án.

Từ ngày 1/4, Công an Hà Nội sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân
Đại tá Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội báo cáo tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2022 của UBND Thành phố.

Nội dung kế hoạch đã xác định 7 quan điểm chỉ đạo, mục tiêu chung và các mục tiêu cụ thể cùng 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thực hiện theo lộ trình trong năm 2022 và giai đoạn 2023-2025, định hướng đến 2030. Cùng với đó là danh mục 25 thủ tục hành chính thiết yếu, ưu tiên, tích hợp chia sẻ dữ liệu dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2022.

Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, thành phố Hà Nội được chọn là địa phương triển khai điểm với tất cả các nội dung của Đề án, trên cơ sở đó để nhân rộng ra toàn quốc. Do vậy, tiến độ và khối lượng các đầu việc sẽ phải thực hiện sớm hơn, nhiều hơn so với lộ trình chung của Đề án.

Thành phố cũng đã có văn bản gửi các Sở, ban, ngành và UBND các địa phương tập trung vào các nhóm công việc cụ thể. Trong đó, tuyên truyền cho người dân tham gia đăng ký, hiểu lợi ích của việc định danh điện tử, phổ cập định danh điện tử, tiện ích của dịch vụ công trực tuyến, khai thác hiệu quả ứng dụng VNEID… từng bước thay thế thủ tục giấy tờ theo đúng quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ trọng tâm trong Đề án của Chính phủ là đẩy mạnh dịch vụ công và xây dựng công dân số trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, trong đó mỗi công dân đã được cấp Căn cước công dân gắn chíp.

Từ ngày 1/4, Công an Hà Nội sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân
Toàn cảnh Hội nghị.

Đại tá Nguyễn Hồng Ky cho biết để hoạt động được giao dịch và xác thực trên môi trường số hóa, mỗi công dân phải có xác thực định danh điện tử cá nhân, gồm có: Thông tin trong căn cước công dân, nhận diện sinh trắc học (vân tay, khuôn mặt). Sau khi căn cước công dân và xác thực định danh điện tử được tích hợp, công dân sẽ thực hiện giao dịch thủ tục hành chính mà không cần giấy tờ.

Theo tiến độ, từ ngày 1/4, Công an địa phương sẽ triển khai cấp định danh điện tử cho công dân, đồng thời tích hợp định danh điện tử với căn cước công dân.

Với vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Phó Giám đốc Công an Thành phố cũng đề nghị các sở, ban, ngành, các địa phương cùng phối hợp nhằm triển khai thực hiện Đề án.

Về việc thí điểm cấp định danh điện tử cho công dân mà Công an Thành phố đang triển khai, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để gắn với dịch vụ công thiết yếu, làm tốt nhiệm vụ này sẽ nâng cao hiệu quả trong điều hành kinh tế – xã hội.

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/tu-ngay-14-cong-an-ha-noi-se-trien-khai-cap-dinh-danh-dien-tu-cho-cong-dan-137246.html