UBND thành phố Hà Nội thảo luận, xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố

Chiều 25/3, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã chủ trì phiên họp UBND Thành phố tháng 3 để xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố.

Cùng tham dự có các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Phạm Quí Tiên, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố; Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố; Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; lãnh đạo các Ban của HĐND Thành phố.

Tham dự trực tuyến tại điểm cầu các sở, ban, ngành có các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

UBND thành phố Hà Nội thảo luận, xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì phiên họp UBND Thành phố tháng 3

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố tới đây, bao gồm: Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của thành phố; Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố “Thông qua quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm tiếp vận và trạm dừng nghỉ trên địa bàn Thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Báo cáo kết quả thực hiện Đồ án Quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; Thống nhất về nguyên tắc giải quyết tập trung xử lý đối với các dự án chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn thành phố đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật;

Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 26 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 của UBND Thành phố ban hành quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND Thành phố về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố; Quyết định thay thế Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 5/7/2019 của UBND Thành phố về ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý về an toàn thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Quyết định phê duyệt Đề án Mở rộng tầm soát, chuẩn đoán điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2030.

UBND thành phố Hà Nội thảo luận, xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố
UBND thành phố Hà Nội đã thảo luận, xem xét các nội dung trình kỳ họp thứ tư HĐND Thành phố

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND Thành phố Chu Ngọc Anh đề nghị các đồng chí Ủy viên UBND Thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp ý kiến vào các nội dung sẽ được UBND Thành phố trình HĐND Thành phố tại kỳ họp tới đây.

Đối với những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc cần chỉ rõ nguyên nhân để tập thể UBND Thành phố cũng lãnh đạo các ngành cùng xem xét, tháo gỡ; qua đó những nội dung được trình tại kỳ họp tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao.

 

P.Ngân
https://laodongthudo.vn/ubnd-thanh-pho-ha-noi-thao-luan-xem-xet-cac-noi-dung-trinh-ky-hop-thu-tu-hdnd-thanh-pho-137728.html