Vì an toàn của hành khách và em gái trên các phương tiện giao thông công cộng

Nhằm thúc đẩy nỗ lực của các bên trong giải quyết vấn đề bạo lực giới, xây dựng ngành dịch vụ vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện, không có bạo lực giới và quấy rối tình dục với phụ nữ, trẻ em gái và cộng đồng LGBTIQ+, ngày 24/6, Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững phối hợp với Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Bảo vệ sự an toàn của hành khách và em gái nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng”.

Bà Trần Thị Phương Thảo – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội cho biết: Với mong muốn xây dựng hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và tàu điện an toàn, thân thiện cho hành khách đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nỗ lực trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để nâng cao chất lượng phục vụ cho hành khách ngày càng tốt hơn, hệ thống giao thông công cộng văn minh, thân thiện với tất cả các đối tượng khách hàng.
Vì an toàn của hành khách và em gái trên các phương tiện giao thông công cộng
Các đại biểu tham gia tọa đàm quanh câu chuyện vì an toàn của hành khách và em gái nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng.

Thời gian qua, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng thành phố Hà Nội đã tổ chức 51 khóa tập huấn cho gần 2.000 lái xe và bán vé xe buýt về các vấn đề bình đẳng giới và bạo lực giới nơi công cộng, lắp đặt các hệ thống truyền thông, hướng dẫn sử dụng xe buýt an toàn, rà soát các điểm nhà chờ xe buýt không an toàn để cải thiện hệ thống nhà chờ phù hợp với tình hình thực tế…

Theo đại diện Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững, hội thảo nằm trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác giữa các bên, đặc biệt là với ngành Giao thông vận tải hướng đến chấm dứt mọi hành vi quấy rối tình dục nơi công cộng và đặc biệt trên phương tiện giao thông công cộng như xe buýt thông qua dịch vụ vận tải hành khách công cộng an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái.

Đinh Luyện
https://laodongthudo.vn/vi-an-toan-cua-hanh-khach-va-em-gai-tren-cac-phuong-tien-giao-thong-cong-cong-142157.html