Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá gắn với phát triển du lịch Thủ đô trong 5 năm tới

Đây là một trong những nội dung được Hà Nội đặt ra đối với sự nghiệp phát triển văn hoá Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025.

Hoàng thành Thăng Long – Ảnh minh hoạ – Nguồn: internet

Nhiệm vụ chủ yếu này được đề cập trong chương trình 06-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về “Phát triển văn hóa; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”.
Theo đó, việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá di sản của Hà Nội được Chương trình 06-CTr/TU  đặt ra với những nhiệm vụ cụ thể như:

Giai đoạn 2021- 2025, Hà Nội tập trung nghiên cứu về những thách thức tác động đến công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá của Thủ đô trong quá trình phát triển đô thị, công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Từ đó tìm ra và đề xuất các giải pháp làm tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá vật thể, phi vật thể, đảm bảo hài hoà mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển. Thành phố cũng sẽ có những chính sách đãi ngộ đối với nghệ nhân dân gian, văn nghệ sĩ…; khuyến khích trao quyền, sáng tạo các giá trị văn hoá mới.

Tăng cường quản lý nhà nước, phát huy giá trị các di tích trên địa bàn Thành phố. Chú trọng ưu tiên đầu tư tu bổ, tôn tạo các di tích quốc gia đặc biệt, các di sản văn hoá thể giới, di tích lịch sử cách mạng có giá trị tiêu biểu. Triển khai số hoá tư liệu, xây dựng chương trình hành động nhằm quảng bá, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể tiêu biểu và có nguy cơ mai một.

Tích cực thực hiện cam kết với UNESCO hoàn thành dự áo bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long, di tích 18 Hoàng Diệu và di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (huyện Đông Anh). Hoàn thành và đưa vào sử dụng dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

Dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội – Ảnh minh hoạ – Nguồn: HNM

Xử lý hài hoà giữa bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững phù hợp với từng đơn vị trên địa bàn Thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô và con người Hà Nội với bạn bè, du khách trong nước và thế giới.

Triển khai thực hiện các nội dung gia nhập mạng lưới “Thành phố sáng tạo” theo tiêu chí, lộ trình đã cam kết với UNESCO.

Cũng trong 5 năm tới, Hà Nội sẽ triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch cụ thể như: Kế hoạch quản lý, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử – văn hoá, danh thằng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu di sản văn hoá Thăng Long – Hà Nội trên nền tảng kỹ thuật công nghệ 4.0; Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch xây dựng chính sách hỗ trợ nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể Thành phố Hà Nội.

Về phát triển du lịch, giai đoạn 2021 – 2025, Hà Nội chú trọng vào các nhiệm vụ:

Xây dựng thương hiệu du lịch văn hoá Hà Nội dựa trên những giá trị văn hoá đặc sắc, trọng tâm là các giá trị di sản và giá trị văn hoá tiêu biểu. Thông qua đó hình thành hệ thống các điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội, có chất lượng, có giá trị cao, đảm bảo thực hiện hiệu quả mối liên kết giữa văn hoá với du lịch trong công cuộc phát triển Thủ đô.

Du lịch làng nghề Bát Tràng – Ảnh minh hoạ – Nguồn: Internet

Triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch văn hoá, độc đáo, hấp dẫn; nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch gắn với di tích lịch sử, văn hoá, lễ hội, làng nghề, làng cổ, phố cổ… nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá bền vững, có hiệu quả kinh tế cao.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, phát triển du lịch chất lượng cao gắn với xây dựng thương hiệu du lịch Thủ đô có bản sắc, vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, khu vực và thế giới.
Nghiên cứu xây dựng khu vực Sơn Tây, Ba Vì trở thành trung tâm văn hoá du lịch lớn trên cơ sở phát huy các giá trị di sản văn hoá, tâm linh, sinh thái với mục tiêu trở thành điểm nhấn về du lịch văn hoá của Thủ đô.

Để thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ đặt ra trong công tác phát triển du lịch Thủ đô giai đoạn 2021 – 2025, trong thời gian tới, Hà Nội cũng sẽ tổ chức một số sự kiện du lịch lớn như: Lễ đón vị khách quốc tế đầu tiên, Festival áo dài, Lễ hội làng nghề, Hội chợ du lịch quốc tế Hà Nội (VITM), Tổ chức cuộc thi tìm kiếm đại sứ du lịch Thủ đô… Đồng thời triển khai thực hiện kế hoạch: Nâng cao chất lượng các khu, điểm du lịch gắn với di sản văn hoá, ẩm thực, làng nghề, làng cổ; tổ chức các cuộc thi tay nghề sáng tạo mẫu sản phẩm quà tặng phục vụ hoạt động du lịch Thủ đô.

Văn Phong/nguoihanoi.com.vn