Tiêu điểm Hà Nội

A Phong

Hà Nội: Quán triệt các nghị quyết quan trọng tới hơn 29 nghìn cán bộ, đảng viên

Chiều 9/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Thuế

Thí điểm quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ cùng với chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số thế giới. Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các tổ chức, cá nhân mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

CCHC

Hà Nội kiểm tra cải cách hành chính, chuyển đổi số tại 16 đơn vị

 Thành phố Hà Nội sẽ kiểm tra công tác Cải cách hành chính, chuyển đổi số, Đề án 06 tại 16 đơn vị. Trong đó có: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Giao thông vận tải; Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện: Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thường Tín, Phú Xuyên, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Thạch Thất, Long Biên, Chương Mỹ, Thanh Oai…

Tiếp nhận

Hà Nội kiên quyết cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội có chủ trương rà soát, phê duyệt phương án đơn giản hóa, cắt giảm ít nhất 20% thủ tục hành chính nội bộ. Phấn đấu ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính nội bộ đối với ít nhất 20% số thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND Thành phố.

Mê Linh

Huyện Mê Linh cần đẩy nhanh hơn chuyển đổi số

18/18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mê Linh đã ban hành quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính), tại Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, thị trấn với tổng số 50/126 quy trình, đạt tỷ lệ 40%. Đến nay, chỉ số cải cách hành chính của huyện đã tăng 10 bậc so với 3 năm trước, đứng thứ 13/30 toàn Thành phố. Tuy nhiên, huyện Mê Linh cần chú trọng hơn nữa đến xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

A Phong

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong: Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong yêu cầu các địa phương, đơn vị chú trọng công tác phát triển Đảng trong thế hệ trẻ. Đặc biệt là giáo dục về lý tưởng cách mạng, truyền thống lịch sử tự hào của dân tộc để các em có lý tưởng, tình yêu nước, qua đó khích lệ các em học sinh, sinh viên không ngừng học tập và đóng góp cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước.