Tiêu điểm hà nội

A Phong

Hà Nội: Quán triệt các nghị quyết quan trọng tới hơn 29 nghìn cán bộ, đảng viên

Chiều 9/5, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 19/2/2024 của Thành ủy Hà Nội “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng về xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.

Thuế

Thí điểm quản lý thuế kinh doanh thương mại điện tử tại quận Hoàn Kiếm

Trong những năm qua, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đã và đang phát triển mạnh mẽ cùng với chuyển đổi số quốc gia và chuyển đổi số thế giới. Xu hướng chuyển đổi từ kinh doanh truyền thống sang các nền tảng số đang ngày càng trở nên phổ biến và được coi là giải pháp hữu hiệu giúp các tổ chức, cá nhân mở rộng, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.