Đan Phượng tiếp nhận hơn 550 triệu đồng hỗ trợ hộ nghèo

Mới đây, Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng đã tổ chức tiếp nhận 551.250.000 đồng hỗ trợ hộ nghèo năm 2021 từ các tập thể trên địa bàn.

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng góp phần đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, các cấp uỷ Đảng, chính quyền huyện Đan Phượng đã quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp, cùng sự vào cuộc của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của nhân dân nên công tác giảm nghèo của huyện đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo thống kê, năm 2016 toàn huyện có 1.286 hộ nghèo (chiếm 3,15%), đến nay toàn huyện chỉ còn 75 hộ nghèo (chiếm 0,16%).

undefined
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng Nguyễn Hữu Hoàng trao thư cám ơn đến các tập thể đã hỗ trợ huyện trong công tác giảm nghèo.

Với mục tiêu đến hết năm 2021 huyện Đan Phượng phấn đấu không còn hộ nghèo, cùng với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị chính là sự chung tay của các tổ chức đoàn thể, nhân dân trên địa bàn. Cụ thể, huyện Đan Phương đã tiếp nhận 500.000.000 đồng từ Ngân hàng Agribank Tây Đô và Agribank Chi nhánh huyện Đan Phượng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ 25.000.000 đồng, Công ty Điện lực Đan Phượng hỗ trợ 26.250.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các công ty, doanh nghiệp và ngân hàng, tuy nhiên, bằng tình cảm của mình các đơn vị tiếp tục đồng hành, chia sẻ với huyện để thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giảm nghèo bền vững.

Thay mặt lãnh đạo huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đan Phượng hứa sẽ sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, công khai, minh bạch và đúng đối tượng. Đồng thời, cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong môi trường thuận lợi nhất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện.

“Đối với 75 hộ nghèo, đây là những hộ đặc biệt khó khăn. Vì vậy, huyện đã xây dựng kế hoạch để trợ giúp, giúp đỡ các hộ bằng nhiều hình thức, phấn đấu đến hết năm 2021 huyện không còn hộ nghèo” – ông Nguyễn Hữu Hoàng cho hay.

Anh Tuấn / laodongthudo.vn