Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023: Tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng tình yêu với Hà Nội

Tối nay (30/9), Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy thành phố Hà Nội sẽ tổ chức trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023 tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội.

Khẳng định vị thế

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, năm 2018 là năm đầu tiên Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu tổ chức Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Đây là Giải báo chí được thành phố Hà Nội tổ chức thường niên nhằm phát huy vai trò quan trọng của báo chí, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Qua đó góp phần giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, lý tưởng cách mạng, phẩm chất, đạo đức, lối sống, nhân cách, văn hóa giao tiếp, ứng xử. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức chấp hành và trách nhiệm thực thi pháp luật; tự hào, tôn vinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc và Thủ đô.

Tạo hiệu ứng tích cực và lan tỏa sâu rộng tình yêu với Hà Nội
Lễ trao Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ V – năm 2022.

Đến nay, qua 6 mùa giải có thể thấy rằng công tác tổ chức triển khai thực hiện Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tổ chức ngày càng bài bản, khoa học.

Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được tổ chức đã tạo sự lan tỏa tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đồng thời thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo phóng viên và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương và Hà Nội.

Sau 6 năm tổ chức, đã có tổng số hàng nghìn tác phẩm của các cơ quan báo chí tham dự giải (trung bình mỗi năm có gần 300 tác phẩm của hơn 30 cơ quan báo chí tham dự). Tiêu biểu như các cơ quan báo chí: Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Báo điện tử Chính phủ, Báo Văn hóa, Báo Đại đoàn kết, Báo Lao động, Báo Thể thao & Văn hóa, Báo Tiền Phong, Báo Thanh niên, Báo Dân trí, Báo điện tử Vietnamnet, Báo Hànộimới, Đài PT-TH Hà Nội, Báo Kinh tế & Đô thị, Báo Tuổi trẻ Thủ đô, Báo Lao động Thủ đô, Báo Phụ nữ Thủ đô,…

Những tác phẩm tham dự Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh đều là những tác phẩm có chất lượng, đã được các cơ quan báo chí chủ động tổ chức sơ tuyển trước khi gửi tham gia dự thi.

Theo đánh giá của các thành viên hội đồng giám khảo, các tác phẩm báo chí dự thi có nội dung và hình thức thể hiện phong phú, đa dạng, chất lượng ngày càng đồng đều hơn. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng, trúng và kịp thời các vấn đề về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Đặc biệt, những tác phẩm đạt giải đều là những tác phẩm được đánh giá cao, thể hiện nội dung có tính phát hiện, hình thức làm báo hiện đại, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội.

Nhiều tác phẩm báo chí công phu, nghiêm túc

Năm 2023, Giải báo chí về Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI tiếp tục thu hút sự tham gia, hưởng ứng của nhiều cơ quan báo chí với số lượng tác phẩm dự thi phong phú, đa dạng. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Phạm Thanh Học cho biết, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 292 tác phẩm của 39 đơn vị, cơ quan báo chí, trong đó có 8 cơ quan báo chí Hà Nội, 31 đơn vị, cơ quan báo chí trung ương, bộ, ngành gửi tham dự với đầy đủ các loại hình báo chí. Trên cơ sở này, Ban Thư ký giải rà soát, tổng hợp được 269 tác phẩm đủ điều kiện tham dự (tăng 36 tác phẩm so với năm 2022). Từ ngày 12 đến 26/8, Hội đồng Sơ khảo tổ chức chấm và giới thiệu được 79 tác phẩm vào vòng chung khảo.

Đánh giá chất lượng các tác phẩm tham dự giải năm nay, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Chung khảo Tô Quang Phán nhận xét, chất lượng các tác phẩm khá đồng đều. Nhiều tác phẩm báo chí được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, bám sát thực tiễn, phản ánh đúng và trúng những vấn đề của Hà Nội hiện nay trong phát triển văn hóa, đã bớt đi các bài báo chỉ dựa và sao chép thông tin dự án, bớt đi các bài viết lý luận suông, mà tăng bài báo khai thác, phân tích nhiều chiều sự kiện, vấn đề thiết thực, gắn với đời sống người dân.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, năm 2023, Lễ trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI được tổ chức nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2023) và là sự kiện mở đầu cho các sự kiện “mùa thu Hà Nội” được tổ chức trang trọng, hiệu quả, tạo hiệu ứng tích cực và sự lan tỏa sâu rộng. Theo đó, Lễ trao Giải sẽ diễn ra vào lúc 19h30 ngày 30/9 tại Hoàng thành Thăng Long.

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, Giải Báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI – năm 2023 được tổ chức nhằm xây dựng văn hóa Thủ đô tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, kế thừa, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của Thăng Long – Hà Nội “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, thành phố vì hòa bình”; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển công nghiệp văn hóa gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, xây dựng Thủ đô Hà Nội thực sự là trung tâm văn hóa lớn.

Đặc biệt, Giải còn góp phần cổ vũ, động viên phóng viên, biên tập viên, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan tỏa lớn.

Qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả Kết luận số 76-KL/TƯ ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tổ chức ngày 24/11/2021; Chương trình số 06-CTr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”…

Được biết, chương trình trao Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ VI năm 2023 sẽ có khoảng 500 đại biểu tham dự.

Phương Bùi
https://laodongthudo.vn/tao-hieu-ung-tich-cuc-va-lan-toa-sau-rong-tinh-yeu-voi-ha-noi-160921.html