Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Ngày 17/3, tại thị xã Sơn Tây, Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng và ký giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội gồm các huyện: Quốc Oai, Hoài Đức, Phúc Thọ, Ba Vì, Thạch Thất, Đan Phượng và thị xã Sơn Tây.

Năm 2021, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 7 huyện, thị thuộc Cụm thi đua số XII với tinh thần đoàn kết, đồng lòng đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ và thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch hiệu quả, từng bước thích nghi an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022
Các đơn vị trong Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội tổ chức triển khai nhiệm vụ. (Ảnh: Phan Thanh)

Công tác chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua có nhiều đổi mới, phù hợp với tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị. Việc xây dựng và thực hiện các mô hình thi đua đạt kết quả toàn diện.

Hình thức và phương thức tổ chức các phong trào thi đua được cải tiến linh hoạt, gắn thi đua khen thưởng với xử lý nghiêm minh các sai phạm. Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố mới, những cách làm hay của các tập thể, cá nhân. Việc bình xét, đánh giá thành tích đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng. Các nhiệm vụ đề ra trong năm 2021 cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch thành phố giao.

Ghi nhận những thành tích của Cụm thi đua số XII, Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố đã họp và trình Ủy ban nhân dân Thành phố tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho 01 đơn vị, Cờ Thi đua xuất sắc của Thành phố cho 03 đơn vị và Bằng khen của Thành phố cho 02 đơn vị.

Cụm thi đua số XII thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022
Đại diện các đơn vị ký giao ước thi đua. (Ảnh: Phan Thanh)

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm có các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, Cụm thi đua số XII đặt mục tiêu phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2022 và thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác khen thưởng; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến; triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình thi đua; tăng cường công tác lãnh đạo và nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về thi đua khen thưởng; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm thi đua.

Tại hội nghị, 7 huyện, thị trong Cụm thi đua số XII đã tổ chức ký bản giao ước thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2022.

Phan Thanh
https://laodongthudo.vn/cum-thi-dua-so-xii-thanh-pho-ha-noi-ky-giao-uoc-thi-dua-nam-2022-137441.html