Hà Nội và Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thời gian qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Kiên Giang đã cùng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách liên quan đến Đề án 06 và đã đạt một số kết quả nhất định.

Chiều 9/5, UBND thành phố Hà Nội đã trao đổi kinh nghiệm với UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 năm 2024.

Tại buổi làm việc, chia sẻ kinh nghiệm về việc triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, Hà Nội đã đạt một số kết quả nhất định trong công tác chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.

Hà Nội và Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Hà Nội tiếp tục là địa phương được Chính phủ, Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ giao triển khai thí điểm một số nội dung nhiệm vụ, làm cơ sở đánh giá trước khi nhân rộng ra toàn quốc. Trong năm 2024, ngoài các nhiệm vụ chung được giao, Thành phố đã xung phong thí điểm 17 mô hình thúc đẩy Đề án 06.

Bài học kinh nghiệm Hà Nội rút ra trong triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06, theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, là nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa thành phố với các bộ, ngành và Tổ công tác triển khai Đề án 06 Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao; duy trì và thiết lập các kênh liên lạc trực tuyến giữa thành phố với các bộ, ngành liên quan.

Đồng thời, đối với những vấn đề gặp khó khăn, vướng mắc, Ban Chỉ đạo của Thành phố trực tiếp chỉ đạo với sự tham gia của các bộ, các sở, ngành liên quan để tháo gỡ, đặc biệt là các “điểm nghẽn” về pháp lý, hạ tầng, dữ liệu, an ninh, an toàn và nguồn lực.

Hà Nội và Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung phát biểu tại buổi làm việc.

Tập thể lãnh đạo các cấp, ngành Thành phố thống nhất về phương thức, cách thức thực hiện theo phương châm 3Q (quy hoạch – quy chế – quy trình) trong việc thực hiện tất cả nội dung nhiệm vụ. Thành phố cũng phát huy tính chủ động, sáng tạo và dám thử của các cơ quan, đơn vị trong triển khai các sáng kiến, nhiệm vụ mới với phương châm thực hiện “có kết quả rõ ràng – có hiệu quả thực chất”, từ đó kiến nghị nhân rộng.

Cũng tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung đánh giá cao các mô hình thực hiện Đề án 06 đang được Hà Nội thực hiện, trong đó nổi bật là việc hợp nhất các ban chỉ đạo thành một Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số và Đề án 06, tạo sự thống nhất và xuyên suốt về đầu mối chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, từ kinh nghiệm của thành phố Hà Nội ban hành nghị quyết với mức thu phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công trực tuyến bằng “0”, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ trình HĐND tỉnh Kiên Giang thông qua nghị quyết với nội dung tương tự nhằm hỗ trợ công dân khi sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chuyển đổi số…

Hà Nội và Kiên Giang trao đổi kinh nghiệm thực hiện Đề án 06
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thông qua việc trao đổi kinh nghiệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cũng mong muốn thành phố Hà Nội hỗ trợ, tạo điều kiện về các văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai các mô hình thực hiện Đề án 06; đồng thời mong muốn tham quan các mô hình điểm của Hà Nội tại Sở Nội vụ Hà Nội và UBND quận Long Biên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho rằng, thời gian qua, thành phố Hà Nội và tỉnh Kiên Giang đã cùng triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách liên quan đến Đề án 06 và đã đạt một số kết quả nhất định.

Bên cạnh đó, việc triển khai các nội dung nhiệm vụ của Đề án 06 vẫn còn một số bất cập, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, tích cực hơn nữa cũng như có những tìm tòi, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị, để từ đó có những cách làm hiệu quả, thiết thực.

Trên tinh thần kết quả buổi làm việc, từ những sáng kiến, phương thức, kinh nghiệm mà các đơn vị đã báo cáo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải cho biết, trong thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo để phát huy hơn nữa các kết quả đã làm được; khắc phục dứt điểm bất cập, tồn tại, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ theo các chương trình, kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.

P.Ngân