17 phường của quận Đống Đa sau sắp xếp đơn vị hành chính

 Ngày 9/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Đống Đa khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 13 để xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng của quận. Trong đó có Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp phường giai đoạn 2023 – 2025 của quận Đống Đa.

17 phường của quận Đống Đa sau sắp xếp đơn vị hành chính
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Nguyệt Ánh

Tại kỳ họp, trên cơ sở đề án, tờ trình của Ủy ban nhân dân (UBND) quận, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội, Ban Pháp chế HĐND quận, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung quan trọng, tác động đến phát triển kinh tế – xã hội của quận.

HĐND quận cũng đã biểu quyết thông qua: Nghị quyết bổ sung danh mục và điều chỉnh Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách quận năm 2024, với tổng số vốn phân bổ 288,973 tỷ đồng; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 21 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công của quận Đống Đa giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc tán thành chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 – 2025 của quận Đống Đa.

Đáng lưu ý, theo Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp phường quận Đống Đa, giai đoạn 2023 – 2025, số lượng đơn vị hành chính cấp phường của quận trước khi sắp xếp là 21 phường. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường thuộc diện sắp xếp giai đoạn 2023 – 2025 là 19 phường. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường thuộc diện sắp xếp, nhưng có yếu tố đặc thù nên không thực hiện sắp xếp là 9. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường thuộc diện khuyến khích sắp xếp là 2 phường.

17 phường của quận Đống Đa sau sắp xếp đơn vị hành chính
Số lượng đơn vị hành chính cấp phường quận Đống Đa sau khi thực hiện sắp xếp là 17 phường.

Do đó, quận Đống Đa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của 10 phường. Hơn 99% cử tri 10 phường đã ủng hộ, đồng thuận việc sắp xếp và tên gọi đơn vị hành chính mới. Số lượng đơn vị hành chính cấp phường sau khi thực hiện sắp xếp là 17 phường.

Số lượng đơn vị hành chính cấp phường tại quận Đống Đa sau khi thực hiện sắp xếp là 17 phường. Cụ thể, nhập phường Trung Phụng và phường Khâm Thiên, thành phường Khâm Thiên; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Khương Thượng, thành phường Khương Thượng; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Ngã Tư Sở vào phường Thịnh Quang, thành phường Thịnh Quang; nhập phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu, thành phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Phương Liên, thành phường Phương Liên – Trung Tự; nhập một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số phường Trung Tự vào phường Kim Liên, thành phường Kim Liên.

Kết luận kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận Ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị UBND quận và UBND các phường, các cơ quan đơn vị liên quan thuộc quận khẩn trương xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 13 HĐND quận và trình các cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định…

Trần Vũ