Cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới

Sáng nay (30/5), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo đánh giá chuyên sâu kết quả tổ chức triển khai phong trào thi đua và công tác thu hút, tập hợp hội viên trên địa bàn Thành phố. Hội nghị đã đánh giá giữa nhiệm kỳ kết quả triển khai thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Hội LHPN Thành phố Lê Kim Anh cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII đã quyết định triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” với các tiêu chí có tri thức, có đạo đức, có sức khỏe, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”, Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố lần thứ XVI đã quyết định triển khai phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”.

Phong trào đã được Ban Thường vụ Hội LHPN Thành phố triển khai đồng bộ trong cán bộ, hội viên, các tổ chức thành viên của Hội và phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố để triển khai trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

Về công tác tập hợp thu hút phụ nữ, nửa đầu nhiệm kỳ qua, bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội về khâu đột phá “Tập trung xây dựng cơ sở Hội vững mạnh” và hai khâu đột phá được Đại hội đại biểu phụ nữ Thành phố xác định, Ban Thường vụ Thành hội đã có nhiều văn bản chỉ đạo các giải pháp tăng cường thu hút, tập hợp phụ nữ và phát triển hội viên, thực hiện chỉ tiêu cả nhiệm kỳ của Thành phố phát triển 4.000 hội viên mới, Trung ương giao cho Thành phố tăng thêm 45.000 hội viên.

Cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới
Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội Lê Kim Anh phát biểu tại hội nghị.

Bà Lê Kim Anh cũng cho biết, nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp trong bối cảnh có thuận lợi, song nhiều khó khăn, nhất là do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19. Tình hình thế giới có những bất ổn và xung đột, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, suy thoái kinh tế toàn cầu, trên địa bàn Thành phố triển khai nhiều dự án giải phóng mặt bằng… ảnh hưởng đến tư tưởng, đời sống, việc làm của phụ nữ, trong đó có việc triển khai phong trào thi đua và tập hợp thu hút phụ nữ. Hoạt động Hội nhận được sự quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền, mặt trận tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội, phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ Thành phố tiếp tục phát triển. Công tác thu hút, tập hợp phụ nữ nửa nhiệm kỳ có những kết quả tích cực. Nhiều mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng ở các cấp, là gương người tốt việc tốt, phụ nữ tiêu biểu.

Theo báo cáo, trong nửa đầu nhiệm kỳ, thông qua các hoạt động cụ thể với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, phong trào thi đua đã được triển khai tới 100% chi, tổ Hội. Hằng năm, số hội viên tự giác đăng ký thực hiện phong trào đạt 91 – 95%. Qua bình xét, năm 2023, có 91% hội viên đạt chuẩn mực “Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”. Hằng năm, có hơn 97% cơ sở Hội của Thành phố được xếp loại tốt trở lên, không có cơ sở yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về việc đổi mới phương thức tổ chức triển khai, cụ thể hóa phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, “Xây dựng người phụ nữ Thủ đô Trung hậu – Sáng tạo – Đảm đang – Thanh lịch”; đánh giá tác động, hiệu quả của phong trào thi đua trong việc hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; những kinh nghiệm, cách làm hay, mô hình hiệu quả trong tập hợp, thu hút phụ nữ đặc thù tại địa phương.

Diệp Anh

Cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới (laodongthudo.vn)