Hà Nội: Tập huấn viết về phong trào Người tốt – việc tốt

Ngày 30/5, Ban Tổ chức Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác sản xuất tin, bài và đưa tin về phong trào Người tốt – việc tốt của thành phố Hà Nội.

Quán triệt nội quy của lớp, Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Triệu Thị Ngọc khẳng định đây là một hoạt động mang ý nghĩa thiết thực nhằm thực hiện Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 11/12/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác của thành phố Hà Nội năm 2024.
Hà Nội: Tập huấn viết về phong trào người tốt - việc tốt
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học trao đổi với các học viên.

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học, chương trình nhằm tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và xây dựng “Người tốt – việc tốt”, tạo sự chuyển biến sâu sắc hơn nữa trong tư tưởng, nhận thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô về phong trào thi đua “Người tốt – việc tốt”, đưa phong trào ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên và hành động cụ thể, thiết thực.

Trao đổi với các học viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, cùng với phong trào “Người tốt – việc tốt”, Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cũng được phát động sâu rộng và triển khai có hiệu quả.

Từ phong trào thi đua và Cuộc thi viết đã có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện, biểu dương, nhân rộng, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành nỗ lực cố gắng, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Tập huấn viết về phong trào người tốt - việc tốt
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng trao đổi với các học viên.

Thông qua nội dung tập huấn nghiệp vụ, Ban Tổ chức cũng cung cấp thông tin về phong trào “Người tốt – việc tốt” của Thành phố, kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua “Người tốt – việc tốt”, gương điển hình tiên tiến trên địa bàn Thành phố. Đồng thời, trao đổi nghiệp vụ về cách viết tin, bài tuyên truyền về phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”.

Chia sẻ kinh nghiệm hơn 40 năm làm nghề, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng lưu ý học viên về việc thay đổi cách viết cho phù hợp với cách đọc của thời đại công nghệ số.

Đặc biệt, trong công tác sản xuất tin, bài và đưa tin về phong trào “Người tốt – việc tốt”, cần chú trọng tính hấp dẫn, tính thuyết phục, thông qua các minh chứng mang đậm dấu ấn người thực, việc thực, rõ chủ đề, rõ thông điệp, rõ tính hiệu quả của hành động tốt, người tốt, việc tốt.

Hà Nội: Tập huấn viết về phong trào người tốt - việc tốt
Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác sản xuất tin, bài và đưa tin về phong trào người tốt – việc tốt của thành phố Hà Nội

Với các học viên, lớp tập huấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần truyền thông ngày càng hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác tuyên truyền về phong trào “Người tốt – việc tốt”, coi đây là phong trào trọng tâm, quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng, là động lực để động viên, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Hoàng Phúc