2 tháng, hơn 23 ngàn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài

Cục Quản lý lao động ngoài nước, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) vừa có thông tin về tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024.

Cụ thể, trong tháng 2/2024, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 10.553 lao động, trong đó có 2.789 lao động nữ bao gồm các thị trường: Nhật Bản 8.212 lao động (2.217 lao động nữ), tiếp đến là Đài Loan 1.443 lao động (514 lao động nữ), Hàn Quốc 253 lao động, Thái Lan 109 lao động, Trung Quốc 100 lao động, Singapore 80 lao động, Hungary 70 lao động (8 lao động nữ) và các thị trường khác.
2 tháng, hơn 23 ngàn người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
Ảnh minh họa.

Tính chung trong 2 tháng đầu năm nay, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 23.195 lao động (7.272 lao động nữ), đạt 18,56% kế hoạch năm 2024. Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong số các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc, với 17.067 lao động (5.714 lao động nữ). Theo sau là Đài Loan với 4.294 lao động (1.407 lao động nữ), Hàn Quốc 419 lao động.

Ba thị trường trên đều là các thị trường xuất khẩu lao động truyền thống, trọng điểm, chiếm trên 90% số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài mỗi năm. Bên cạnh đó, một số thị trường tiếp nhận lao động đi làm việc khác cũng tăng là Trung Quốc với 229 lao động, Singapore 154 lao động nam, Hungary 93 lao động (15 lao động nữ), Romani 165 lao động (2 lao động nữ) và các thị trường khác.

Được biết, năm 2024, kế hoạch được Bộ LĐTBXH đặt ra là đưa từ 125.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Để thực hiện mục tiêu đặt ra, cùng với ổn định, duy trì các thị trường hiện có, Bộ sẽ phát triển, mở rộng thị trường có thu nhập cao, phù hợp với trình độ, kỹ năng của người lao động Việt Nam.

Bộ sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chủ động chuẩn bị nguồn lao động, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài…

P.Diệp