24 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn

Sau gần 2 năm triển khai, Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao báo Lao Động tổ chức đã nhận 498 tác phẩm dự thi của gần 300 tác giả là các nhà văn chuyên nghiệp, không chuyên, công nhân, viên chức, học sinh, người cao tuổi và Việt kiều gửi dự thi.

Chiều nay (20/11/2023), tại trụ sở báo Lao Động, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì họp báo thông tin về Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn.

Cùng tham dự chủ trì, thông tin tại cuộc họp báo có ông Nguyễn Ngọc Hiển – Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tổng Biên tập báo Lao Động, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi; cùng đại diện các nhà văn có tác phẩm tham dự cuộc thi…

24 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn
Quang cảnh họp báo.

Phát biểu tại họp báo, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi khẳng định, công nhân lao động đóng vai trò rất quan trọng trong sản xuất và đời sống, là lực lượng tiên phong cho công cuộc đổi mới, phát triển của đất nước. Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài, văn đàn Việt Nam thiếu vắng những tác phẩm hay nói về công nhân, Công đoàn.

Theo đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ đạo Báo Lao Động phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn.

Ông Ngọ Duy Hiểu cũng bày tỏ trăn trở với những vấn đề bức xúc của công nhân lao động, như: Nhiều công nhân phải sống ở những khu nhà ở chật hẹp, thiếu thốn. Vì vậy, thông qua cuộc thi, các tác phẩm, giúp mọi người cùng nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại trong đời sống công nhân, lao động từ đó tìm giải pháp cải thiện đời sống cho công nhân, lao động.

24 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn
Ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi phát biểu tại cuộc họp báo.

Được phát động từ ngày 23/11/2021, kết thúc nhận bài ngày 31/8/2023, sau gần 2 năm triển khai, Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn do Tổng LĐLĐ Việt Nam chủ trì, giao báo Lao Động tổ chức đã nhận 498 tác phẩm dự thi của gần 300 tác giả là các nhà văn chuyên nghiệp, không chuyên, công nhân, viên chức, học sinh, người cao tuổi và Việt kiều gửi dự thi.

Cuộc thi là hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về: Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc để văn hóa thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc”. Đồng thời thực hiện tinh thần Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021: Văn hóa phải được đặt ngang hàng với chính trị, kinh tế, xã hội, “văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Cuộc thi cũng là một trong những hoạt động triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

24 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn
Đại diện nhà văn chia sẻ tại họp báo.

Cuộc thi tạo cơ hội để các nhà văn chuyên nghiệp và không chuyên sáng tạo những tác phẩm văn học phản ánh tâm tư, nguyện vọng, thực tiễn phong phú, nhiều màu sắc về đời sống, việc làm của người công nhân, khích lệ, động viên công nhân hăng say lao động, đổi mới sáng tạo; tôn vinh lực lượng tiên phong trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; về vai trò, hoạt động thiết thực, hiệu quả của tổ chức Công đoàn, góp phần phát triển văn hóa đọc, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, người lao động.

“Thông qua các tác phẩm dự thi, bạn đọc có thể nhìn nhận đầy đủ, chia sẻ và thấu hiểu đời sống, việc làm, vai trò, vị trí của người công nhân và giai cấp công nhân trong bối cảnh tình hình mới; đánh giá đúng vai trò, sứ mệnh, đóng góp của tổ chức Công đoàn đối với người lao động và đất nước”, ông Ngọ Duy Hiểu chia sẻ.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, các tác phẩm đều theo sát chủ đề cuộc thi là viết về công nhân, Công đoàn, mang chất sống và hơi thở của thời đại, phản ánh đúng những vấn đề của công nhân, người lao động và vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn hiện nay.

Bối cảnh được tái hiện trong các tác phẩm rất sinh động, trải dài trên khắp đất nước, đó có thể là những công nhân trên nông trường chè Tây Bắc, những công nhân đang làm việc trong nhà máy, xí nghiệp ở Biên Hòa (Đồng Nai), Bình Dương, đó có thể là những người công nhân đang sống trên những nông trường cao su ở Tây Nguyên, những công nhân vùng mỏ (Quảng Ninh)… Xuất thân của các nhân vật cũng đa dạng, phong phú, họ là công nhân ở xưởng dệt, là công nhân may mặc, là công nhân ở các nhà máy trong quá trình chuyển đổi số, là công nhân khai thác than, khoáng sản, là công nhân đóng giày da, công nhân nhà máy lọc dầu, những người trồng thuốc lá trên núi…

24 tác phẩm tiêu biểu đoạt giải Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài công nhân, Công đoàn
Nhà báo Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập báo Lao Động, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi thông tin tại họp báo.

Để có chất liệu cho các tác phẩm, Ban tổ chức cuộc thi đã tổ chức 2 chuyến đi cho các văn thực tế tại Công ty Than Khe Chàm (Quảng Ninh) và Công ty Thaco (Quảng Nam). Báo Lao Động cũng giới thiệu gần 90 tác phẩm dự thi trên báo Lao Động cuối tuần và chuyển thể 70 tác phẩm sang podscast, đăng tải trên báo Lao Động điện tử.

Ban Chỉ đạo cuộc thi gồm 6 thành viên từ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Hội Nhà văn Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương, do ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Để đảm bảo tính khách quan, chọn ra được những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cũng như đúng như yêu cầu cuộc thi, Ban tổ chức đã mời các nhà văn chuyên nghiệp tham gia Hội đồng Sơ khảo như: Nhà văn Y Ban (Chủ tịch Hội đồng), nhà văn Võ Thị Xuân Hà, nhà văn Sương Nguyệt Minh, nhà văn Đào Bá Đoàn, nhà văn Phong Điệp, nhà văn Cao Duy Sơn, nhà văn Trần Chiến, nhà văn Nguyễn Mạnh Hùng.

Hội đồng chung khảo gồm nhà văn Nguyễn Bình Phương – Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; nhà báo Nguyễn Ngọc Hiển – Tổng Biên tập báo Lao Động, Phó Chủ tịch Hội đồng; nhà văn Bảo Ninh, nhà văn Dương Hướng, nhà văn Lê Minh Khuê, nhà văn Nguyễn Thị Thu Huệ.

Sau thời gian làm việc công tâm, khách quan, Hội đồng Sơ khảo đã lựa chọn 43 truyện ngắn, 18 tiểu thuyết đề nghị đưa vào Chung khảo cuộc thi.

Tiếp đó, Hội đồng Chung khảo đã chọn ra 13 truyện ngắn, 11 tiểu thuyết có chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu cuộc thi để trình Ban Chỉ đạo và Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam xem xét, trao giải.

Danh sách tác giả, tác phẩm đoạt giải sẽ được công bố tại Lễ tổng kết và trao giải vào ngày 26/11/2023 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

B.D