44 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VIII

Ngày 25/10, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 diễn ra phiên khai mạc, với sự tham gia của 415 đại biểu đại diện cho gần 500.000 sinh viên, hội viên của Thủ đô.

Trước khi vào phiên khai mạc, 415 đại biểu chính thức dự Đại hội đã làm lễ báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
44 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VIII
Đoàn đại biểu Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại phiên thứ nhất, đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm 9 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế đại hội.

Theo đó, Đại hội diễn ra trong 1,5 ngày (25 và 26/10). Phiên trọng thể Đại hội diễn ra sáng 26/10.

Đại hội tiến hành các nội dung: Báo cáo kết quả Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố khóa VII; Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam và góp ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.

44 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VIII
Phiên thứ nhất Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội khóa VIII gồm 44 đồng chí; bầu Ban Kiểm tra Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố gồm 9 đồng chí; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI gồm 107 đại biểu chính thức và 12 đại biểu dự khuyết.

Chiều nay, diễn ra các diễn đàn: “Sinh viên Thủ đô tiên phong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo”; “Phong trào sinh viên tình nguyện vì Thủ đô văn hiến – văn minh – hiện đại”; “Nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt” và đẩy mạnh việc hỗ trợ Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương”.

44 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VIII
Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII với sự tham gia của 415 đại biểu.

Sau Đại hội, Hội Sinh viên Thành phố tổ chức các hoạt động chào mừng thành công như: Đại nhạc hội và liên hoan các nhóm nhạc sinh viên Thủ đô; Festival thanh niên, sinh viên quốc tế; chương trình chào tân sinh viên; Ngày hội “Sinh viên 5 tốt”; Hội khỏe sinh viên; Talkshow trực tuyến với chủ đề “Bắt sóng” để “Vượt sóng”…

Hoàng Phúc