45 xã thuộc 15 huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023

Chiều 23/2, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Quyết định số 1025/QĐ-UBND về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023.

z5186734818467_4b733c2f43fc27fbe1b5de5b3222dee8.jpg

Không gian sạch đẹp của một xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn Thủ đô.

Theo đó, Quyết định số 1025/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội đã công nhận 45 xã thuộc 15 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023. Các xã được nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và Bằng khen của UBND TP Hà Nội.

Ngoài thị xã Sơn Tây, 14 huyện có xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023 gồm: Thanh Trì, Đông Anh, Sóc Sơn, Đan Phượng, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hoài Đức, Thạch Thất, Thanh Oai, Phú Xuyên, Gia Lâm, Quốc Oai, Chương Mỹ và Ba Vì.

Trong số 15 huyện, thị xã, huyện Thanh Trì là địa phương có số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu nhiều nhất với 15 xã. Huyện Sóc Sơn cũng có 3 xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu gồm: Phù Linh, Đức Hòa và Phù Lỗ.

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các huyện, thị xã và các xã có trách nhiệm duy trì và nâng cao chất lượng các lĩnh vực đã đạt; tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu về các lĩnh vực còn lại để hướng tới xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu toàn diện.

Bích Vân

45 xã thuộc 15 huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (đợt 1) năm 2023 (nguoihanoi.vn)