5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị phát động tháng cao điểm trên toàn địa bàn Thành phố về việc tập trung tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt, đặc biệt tập trung thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

UBND Thành phố hướng dẫn tạm thời các bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố.
5 bước thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt
Ảnh minh họa.

Bước 1: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp cùng UBND các cấp rà soát, phân loại danh sách các trường hợp đang hưởng chính sách an sinh xã hội gồm: Bảo trợ xã hội; người có công; hộ nghèo; hộ cận nghèo; trường hợp khác để chuyển cho Công an cấp xã đối sánh, làm sạch và cập nhật thông tin đối tượng an sinh xã hội vào phần mềm trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bước 2: Công an cấp xã/Cảnh sát khu vực căn cứ danh sách các trường hợp an sinh xã hội trên địa bàn để tham mưu UBND cấp xã chỉ đạo Tổ Đề án 06 cấp xã (trong đó, lực lượng công an cấp xã/Cảnh sát khu vực là nòng cốt và cán bộ phòng Lao động – Thương binh và Xã hội đến nhà theo địa chỉ cơ quan Công an cung cấp) để khảo sát, xác minh thông tin và vận động tuyên truyền về việc thực hiện chi trả qua tài khoản cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Tổ công tác cấp xã đến nhà theo địa chỉ người dân được hưởng chính sách an sinh xã hội và sử dụng bộ câu hỏi khảo sát để phân loại các nhóm trường hợp chính sách an sinh xã hội mong muốn được chi trả trợ cấp qua hình thức tài khoản hay không dùng tài khoản, thực hiện đăng ký và mở tài khoản ngân hàng.

Bước 4: Tổ công tác cấp xã phân loại, lập danh sách các loại trường hợp.

Bước 5: Công an cấp xã/Cảnh sát khu vực cập nhật, đồng bộ số tài khoản và tên ngân hàng vào phần mềm an sinh xã hội; đồng thời chuyển danh sách các trường hợp an sinh xã hội đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội để chi trả theo quy trình hiện hành.

Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của các ngành, đảm bảo quyền lợi và chính sách cho người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, điện tử hóa để cập nhật dữ liệu an sinh xã hội vào phần mềm an sinh xã hội trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng quy định của pháp luật.

N.Hoa