77 mùa Thu và khát vọng đất nước hùng cường

Kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9 (2/9/1945 – 2/9/2022) cũng là dịp cả nước đang đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế sau thời kỳ bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra. Phát huy tinh thần quật cường của Cách mạng tháng Tám và những giá trị bất hủ của Tuyên ngôn độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội ngày 2/9/1945, giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Thủ đô và toàn thể nhân dân Thủ đô ra sức thi đua lao động, sản xuất, không ngừng nỗ lực, học tập, sáng tạo để góp phần xây dựng Thành phố giàu đẹp, đất nước hùng cường.

77 mùa Thu và khát vọng đất nước hùng cường

77 mùa Thu đã qua, nhớ lại vào sáng ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước Công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt hơn 80 năm dưới ách cai trị của thực dân Pháp.

Trong Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, vang vọng non sông, Người nói: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa đã cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong các quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Và Người tiếp tục khẳng định: “Mọi người Việt Nam quyết giữ vững nền độc lập ấy. Không có gì quý hơn độc lập tự do”.

Từ Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra đất nước 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự đồng tâm, hiệp lực của mọi tầng lớp, tôn giáo trong xã hội… dân tộc ta đã làm nên những chiến công hiển hách trên mọi lĩnh vực. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954); Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); bảo vệ toàn quyền lãnh thổ trong các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới của Tổ quốc (các năm 1978-1988)… và những bước đột phá về kinh tế kể từ khi Đảng ta thực hiện công cuộc đổi mới mà Đại hội lần thứ VI đề ra.

Để đạt được những thành tựu trong suốt hơn 77 năm qua có sự đóng góp không nhỏ của Thủ đô Hà Nội và giai cấp công nhân lao động. Từ một Thủ đô diện tích nhỏ bé, đóng góp vào ngân sách Nhà nước chưa cao, đến nay Hà Nội đã vươn lên thành một trong hai đầu tầu kinh tế quan trọng của đất nước. Để Hà Nội thực sự là hạt nhân phát triển trong cả Vùng Thủ đô rộng lớn, để Hà Nội vươn mình phát triển xứng tầm khu vực, ngày 5/5/2022, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15 “về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Đây thực sự là kim chỉ Nam để Thủ đô Hà Nội phát triển nhanh và bền vững.

Giai cấp công nhân, với vai trò là chủ thể sản xuất, thời gian qua đội ngũ công nhân viên chức, người lao động luôn ngày đêm miệt mài lao động, sản xuất góp phần trực tiếp vào bức tranh kinh tế tươi sáng của đất nước. Với tư cách là tổ chức Công đoàn, tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, thấm nhuần quan điểm chỉ đạo của Đảng, thấm nhuần tư tưởng trong Bản Tuyên ngôn Độc lập mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc 77 năm trước, tổ chức Công đoàn đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước để kịp thời tạo ra cơ chế chính sách tốt nhất cho người lao động. Cụ thể như giờ làm, tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm, cơ chế mua cổ phiếu trong doanh nghiệp cổ phần hóa, nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp- chế xuất. Công đoàn luôn tham gia đến cùng trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho công nhân lao động. Đây chính là tiền đề để Công đoàn Việt Nam nói chung, Công đoàn Thủ đô nói riêng vững tin khi Việt Nam đã, đang và sẽ thực thi nhiều Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới.

Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám bất diệt; phát huy những giá trị bất hủ của Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra đất nước trong bối cảnh thế giới có những đổi thay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên dưới một lòng cùng nhau bảo vệ nền độc lập – tự do cho Tổ quốc, cùng nhau bảo vệ những giá trị cốt lõi của tự do để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình và thịnh vượng như mục tiêu mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Lê Hà
https://laodongthudo.vn/77-mua-thu-va-khat-vong-dat-nuoc-hung-cuong-145400.html