9 cá nhân tiêu biểu của Hà Nội vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV năm 2023

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh là phần thưởng cao quý của tổ chức Công đoàn Việt Nam vinh danh công nhân lao động trực tiếp sản xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có thành tích tiêu biểu, xuất sắc nhất trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo. Giải thưởng được trao tặng 5 năm một lần vào năm diễn ra Đại hội Công đoàn Việt Nam.

Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV năm 2023, là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2023) và Đại hội Công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Trong số cá nhân được khen thưởng trong năm 2023, Hà Nội vinh dự có 9 cá nhân tiêu biểu xuất sắc được trao thưởng.

9 cá nhân tiêu biểu của Hà Nội vinh dự nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần IV năm 2023

T.Vũ – P.T
https://laodongthudo.vn/9-ca-nhan-tieu-bieu-cua-ha-noi-vinh-du-nhan-giai-thuong-nguyen-duc-canh-lan-iv-nam-2023-158550.html