Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần đầu cho ý kiến về nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII

Sáng nay 2-5, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ 17, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng. Hội nghị tập trung xem xét 6 nội dung quan trọng, trong đó có công tác cán bộ và lần đầu tiên cho ý kiến về một số nội dung liên quan Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVIII.

img_8844.jpeg

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội biểu quyết thông qua Chương trình hội nghị. (ảnh: HNM)

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội…

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố là một sự kiện chính trị rất quan trọng đối với toàn Đảng bộ thành phố. Để chuẩn bị cho đại hội, Thành ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban để tổ chức, phục vụ đại hội.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, để chuẩn bị cho đại hội XVIII, Thành ủy đã quyết định thành lập 3 tiểu ban để tổ chức, phục vụ đại hội. Các Tiểu ban đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công.

Theo kế hoạch của Tiểu ban Văn kiện, dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố sẽ trình xin ý kiến vào Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (dự kiến vào tháng 7-2024).

Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu thực tiễn, Tiểu ban Văn kiện đã khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có sản phẩm là Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm đại hội trình tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 17 hôm nay (sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch).

Tuy nhiên, căn cứ yêu cầu thực tiễn và để chủ động một bước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội, Tiểu ban Văn kiện đã quyết định chỉ đạo bộ phận tham mưu khẩn trương xây dựng, xin ý kiến, tiếp thu và hoàn thiện để có Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị, chủ đề và phương châm đại hội trình Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần này, sớm hơn hai tháng so với kế hoạch.

“Đây là tiền đề, cơ sở quan trọng trong việc xây dựng Đề cương chi tiết và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ TP” – Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh và đề nghị các đại biểu phát huy trách nhiệm, trí tuệ đóng góp cho dự thảo.

Ông Dũng cũng cho hay Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất trình BCH Đảng bộ TP bốn phương án về chủ đề và bốn phương án về phương châm Đại hội XVIII Đảng bộ TP.

“Chủ đề Đại hội chứa đựng những tư tưởng chủ yếu được quán triệt trong toàn bộ nội dung báo cáo chính trị và các báo cáo khác trong văn kiện đại hội. Là khẩu hiệu, tuyên ngôn hành động, là những nội dung nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô trong nhiệm kỳ.

Đó còn là tư duy, tầm nhìn chiến lược, ngọn cờ hiệu triệu, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, toàn quân và nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của TP” – Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy đề nghị các đại biểu nghiên cứu, góp ý và thể hiện rõ quan điểm đối với các phương án do Ban Thường vụ Thành ủy trình để lựa chọn ra được 1 phương án về chủ đề và phương châm Đại hội nổi bật, tối ưu, đầy đủ nhất, đáp ứng được các yêu cầu đề ra: Bám sát các căn cứ chính trị, căn cứ pháp lý, chỉ đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng liên quan trực tiếp đến Thủ đô Hà Nội; đảm bảo có tính kế thừa, tính hiệu triệu trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân, cộng đồng, doanh nghiệp; ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; thuận lợi trong tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới từng cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về “Tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và những năm tiếp theo”, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, đây là Nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ, nhằm giải quyết cho được những tồn tại, hạn chế về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm với các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết cho thấy, các mục tiêu của Nghị quyết đã đúng và trúng với yêu cầu đang đặt ra, công tác cán bộ bước đầu đã có sự chuyển biến rõ nét, ngày càng đổi mới, nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ trong giai đoạn mới. Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp ban hành các quy định, kế hoạch, đề án để cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết. Tuy nhiên, việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy cũng còn một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục được quan tâm khắc phục như đã nêu trong báo cáo.

“Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, đề nghị các đồng chí đại biểu tích cực thảo luận, làm rõ thêm những kết quả đã đạt được, những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, tồn tại, những bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy và đặc biệt là đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là những giải pháp khắc phục hạn chế và những vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ để có thể triển khai thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy”- Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ./.

Hội nghị BCH Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17 cũng xem xét cho ý kiến đối với các nội dung khác.

Cụ thể, tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 35/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

Sơ kết năm năm thực hiện Quy định 11/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Dự thảo Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết 44/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”.

Tại hội nghị này, BCH Đảng bộ TP Hà Nội cũng sẽ tiến hành quy trình bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiêm chức đối với Chánh Thanh tra Thành phố

Văn Thiện

Ban Chấp hành Đảng bộ Hà Nội lần đầu cho ý kiến về nội dung Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XVIII (nguoihanoi.vn)