Báo chí Hà Nội phản ánh nhanh nhạy, kịp thời các mặt đời sống của Thủ đô và đất nước

Sáng nay (15/6), Hội Nhà báo thành phố Hà Nội tổ chức kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2023), sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, thông qua phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hội viên nhà báo có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2022.

Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, trong diễn văn chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Tô Quang Phán nhấn mạnh: Phát huy truyền thống báo chí cách mạng, thực hiện có hiệu quả sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố trong công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, báo chí Hà Nội đã phản ánh đúng đắn, nhanh nhạy, kịp thời và sinh động các mặt đời sống chính trị – kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, đối ngoại của Thủ đô và đất nước.

Đồng thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu thông tin, văn hóa, giải trí của công chúng; luôn tiên phong trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phản bác những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hội Nhà báo thành phố Hà Nội khen thưởng 9 tập thể và 28 hội viên
Đại diện 9 cơ quan báo chí Hà Nội nhận khen thưởng tại Lễ kỷ niệm.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, báo chí Hà Nội gần đây đã chuyển đổi số mạnh mẽ. Một số cơ quan đã đẩy mạnh phát triển công nghệ, chuyển đổi theo mô hình cơ quan báo chí đa phương tiện.

Đánh giá về hoạt động 6 tháng năm 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo thành phố Hà Nội Kiều Thanh Hùng cho biết, Hội Nhà báo Thành phố cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra, một số chương trình, hoạt động triển khai có hiệu quả, tạo hiệu ứng lan rộng.

Các cơ quan báo chí của Thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai, quán triệt thực hiện các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII); các chương trình công tác của Đảng bộ Thành phố khóa XVII; mục tiêu chương trình phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô năm 2023.

Hội viên, cán bộ, phóng viên các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo tích cực tham gia các lớp học Nghị quyết của Thành ủy, Ban Tuyên giáo và các lớp tập huấn, bồi dưỡng của Hội Nhà báo thành phố Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam…

Triển khai thực hiện phong trào “Xây dựng môi trường văn hoá trong cơ quan báo chí và văn hoá người làm báo Việt Nam”, 9 Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ quan báo chí đều đã tổ chức ký cam kết với cán bộ, phóng viên, hội viên, trong đó tuân thủ 12 tiêu chí của phong trào đề ra. Đến nay, 100% các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo cơ quan báo chí Hà Nội đã triển khai và thực hiện thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với đặc thù của từng đơn vị.

“Thông qua phong trào, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và người làm báo Thủ đô văn hóa bước đầu đã tạo được nền nếp, tiếp nối truyền thống văn hóa của báo chí Hà Nội. Không có hội viên vi phạm pháp luật, Điều lệ Hội, 10 điều quy định về đạo đức nghề nghiệp người làm báo và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam”, ông Kiều Thanh Hùng nhấn mạnh.

Trong 6 tháng cuối năm, trọng tâm chính trong hoạt động, công tác của Hội là tiếp tục động viên hội viên, các Liên Chi hội, Chi hội nhà báo các cơ quan báo chí Hà Nội tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, tham nhũng, tiêu cực.

Bên cạnh đó, tuyên truyền động viên, cổ vũ nhân dân Thủ đô thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế – xã hội năm 2023; mở các đợt tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô; phối hợp tổ chức giải báo chí về: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Thành phố Hà Nội”; “Phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch – văn minh” lần thứ VI năm 2023; tổ chức và chấm giải báo chí Ngô Tất Tố, xét duyệt tác phẩm báo chí chất lượng cao, động viên hội viên Liên Chi hội – Chi hội các cơ quan báo chí tích cực tham gia giải báo chí của Trung ương, bộ, ngành năm 2023.

Tại Lễ kỷ niệm, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã trao khen thưởng tới 9 tập thể và 28 cá nhân hội viên có thành tích hoạt động nghiệp vụ, xây dựng Hội năm 2022; trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam” đối với 9 hội viên có đóng góp cho sự phát triển báo chí Việt Nam đủ điều kiện, thời gian công tác.

H.P
https://laodongthudo.vn/bao-chi-ha-noi-phan-anh-nhanh-nhay-kip-thoi-cac-mat-doi-song-cua-thu-do-va-dat-nuoc-157140.html