Báo chí Thủ đô đã tuyên truyền kịp thời và sinh động về SEA Games 31

Sáng 2/6, tại Trung tâm hành chính huyện Gia Lâm, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban lãnh đạo các cơ quan báo chí Thành phố tháng 5/2022. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phạm Thanh Học chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy, trong tháng 5, các cơ quan báo chí Hà Nội bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Trung ương và thành phố; hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích.

Thông tin, phản ánh kịp thời, toàn diện các vấn đề thời sự chính trị, các sự kiện quan trọng, hoạt động chỉ đạo, điều hành nổi bật của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố.

Tuyên truyền, phản ánh sinh động việc đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các giải pháp, kết quả phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Báo chí Thủ đô đã tuyên truyền kịp thời và sinh động về SEA Games 31
Toàn cảnh Hội nghị.

Đặc biệt, trong tháng 5, báo chí Thành phố đã tập trung thông tin, tuyên truyền Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Báo chí Thủ đô cũng đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau sự kiện Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) một cách kịp thời, thường xuyên, sinh động.

Đồng thời, gắn với tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, các điểm đến văn hóa, du lịch của Hà Nội. Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn: 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 204 năm Ngày sinh Các Mác; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Về định hướng tuyên truyền trên báo chí tháng 6, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, các cơ quan báo chí của thành phố tiếp tục tuyên truyền diễn biến, nội dung và kết quả Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV; việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 15-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII.

Đồng thời, tuyên truyền thực hiện Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 21-9-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Qua đó, cổ vũ, động viên các tập thể tiêu biểu, những gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô quý II-2022 gắn với thực hiện chủ đề công tác năm của thành phố “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Tuyên truyền thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; công tác cải cách hành chính, các giải pháp tháo gỡ khó khăn của thành phố để phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, minh bạch, thuận lợi để thu hút đầu tư…

Tiếp tục cập nhật, thông tin kịp thời, thường xuyên diễn biến tình hình dịch Covid-19; tập trung tuyên truyền thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố về phòng, chống dịch Covid-19; khẳng định những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch.

P.B
https://laodongthudo.vn/bao-chi-thu-do-da-tuyen-truyen-kip-thoi-va-sinh-dong-ve-sea-games-31-141053.html