Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng

Để chuẩn bị cho năm học mới 2023 – 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ cùng các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực, trong đó có việc cung ứng sách giáo khoa cho học sinh.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nhà xuất bản và tổ chức liên kết phát hành đã chủ động xây dựng kế hoạch in và đảm bảo việc cung ứng đầy đủ sách giáo khoa đến học sinh và giáo viên trước thềm năm học mới 2023 – 2024.
Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng
Bảo đảm cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng.

Trong số 9 tổ chức biên soạn và phát hành sách giáo khoa, khoảng 72% thị phần thuộc về Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, khoảng 22% thị phần thuộc về Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam (VEPIC).

Để phục vụ cho năm học 2023 – 2024, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xây dựng kế hoạch in, tổ chức mua sắm dịch vụ in rộng rãi (đấu thầu rộng rãi). Đến ngày 27/8, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đã hoàn thành in và nhập kho 100% kế hoạch sách giáo khoa các lớp 5, 9, 12 (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2000); sách giáo khoa các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) và gần 5 triệu bản sách giáo khoa lớp 4, 8, 11 mới phát sinh.

Cho đến nay, một số địa phương vẫn tiếp tục có những bổ sung nhỏ lẻ. Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đang nỗ lực để in ấn và cung ứng đủ sách giáo khoa trước ngày khai giảng 5/9.

Còn Công ty Cổ phần Đầu tư xuất bản – Thiết bị giáo dục Việt Nam, đến ngày 30/6, đơn vị đã in và nhập kho đầy đủ 100% số sách giáo khoa lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10 sản lượng dự kiến phát hành và 40% số sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 sản lượng dự kiến phát hành. Hiện nay, sách giáo khoa các lớp 4, 8, 11 đã có đầy đủ để kịp thời phục vụ năm học 2023 – 2024.

T.P
https://laodongthudo.vn/bao-dam-cung-ung-du-sach-giao-khoa-truoc-ngay-khai-giang-159784.html