Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân

Ngày 24-10, Đoàn giám sát số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong làm trưởng đoàn, đã triển khai giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình số 06-Ctr/TU về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh” (Chương trình số 06) và Nghị quyết số 09-NQ/TU về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” (Nghị quyết số 09) tại huyện Mê Linh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đỗ Anh Tuấn.

img_8590-1-.jpeg
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo.

Bí thư Huyện ủy Mê Linh Nguyễn Thanh Liêm thông tin, việc triển khai Chương trình số 06 và Nghị quyết số 09 của Thành ủy Hà Nội tại Mê Linh được chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã bám sát chỉ đạo của thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại Chương trình, Nghị quyết, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, nội dụng, tiến độ…

“Sau gần 3 năm triển khai, thực hiện Chương trình 06 và Nghị quyết 09 tại huyện Mê Linh, các nội dung phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tại địa phương giành được nhiều kết quả, thể hiện rõ ở môi trường văn hóa ngày càng nhiều khởi sắc. Đã có 9/13 chỉ tiêu tại Chương trình 06 của Thành ủy về đích, trong đó 3 nội dung vượt kế hoạch đề ra. Các chỉ tiêu còn lại, gồm: Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ thôn, tổ dân phố có nhà văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện thể thao thường xuyên, tỷ lệ lao động qua đào tạo phấn đấu hoàn thành và vượt kế hoạch trong thời gian tới”, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm nói.

Cụ thể, từ năm 2021 đến nay, huyện đã triển khai 6 đề án liên quan đến Chương trình 06, trong đó chú trọng hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Ở nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Mê Linh lập 33 dự án đầu tư, cải tạo trường học công lập, đến nay đã khởi công 24/33 dự án, trong đó 11 dự án đã hoàn thành, 9 dự án còn lại dự kiến hoàn thành từ nay đến cuối năm 2023. Toàn huyện hiện có 53/78 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 67,9%), dự kiến trong năm 2023 sẽ có thêm 7 trường được công nhận, nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia tại địa phương là 76,9%.

Trong khi đó, công tác xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh được chú trọng bằng việc tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phát huy hiệu quả hệ thống hương ước, quy ước làng, xã, nhằm nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong việc thực hiện 2 quy tắc ứng xử.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong ghi nhận nỗ lực của địa phương trong việc cụ thể hóa Chương trình 06 và Nghị quyết 09 thông qua việc ban hành các đề án, kế hoạch…; quan tâm đầu tư phát triển đời sống văn hóa tinh thần ở cơ sở; sự mạnh dạn, đột phá trong xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc cũng như tinh thần tiên phong trong chuyển đổi số. Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Phong lưu ý, công tác tổ chức còn dàn trải, thiếu trọng tâm, trọng điểm…; hiệu quả huy động nguồn lực từ nhân dân còn hạn chế.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, huyện Mê Linh cần đánh giá một cách rõ ràng, khách quan về tiềm năng, lợi thế của huyện, từ đó có những định hướng, giải pháp phát triển tổng thể, trong đó quan tâm toàn diện hơn tới lĩnh vực văn hóa. Chẳng hạn như vấn đề quy hoạch đô thị, cần chú trọng lấy sông Hồng làm trục cảnh quan khu trung tâm, gắn với bảo đảm quyền hưởng thụ văn hóa của người dân cũng như công tác bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống vùng đất cổ…

“Cần chú trọng chuyển dịch quy hoạch sang mô hình nông nghiệp đô thị. Mạnh dạn tính đến việc quy hoạch khu trung tâm thể thao vùng; xây dựng đề án bảo tồn 2 làng hoa truyền thống; rà soát lại hệ thống di sản trên địa bàn để có kế hoạch bảo tồn, tôn vinh cho phù hợp… hay xây dựng đề án tổ chức festival hoa thực sự có tầm vóc, với lộ trình ban đầu có thể ở tầm thành phố, tiến tới là festival hoa quốc tế”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

Nguyễn Thanh

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa của người dân (hanoimoi.vn)