Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội

Sáng 13/3, Tổ Biên tập thuộc lĩnh vực Kinh tế – Xã hội, Quốc phòng – An ninh, Chuyển đổi số và Đối ngoại (Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội) tổ chức phiên họp lần thứ nhất để bàn và thông qua một số nội dung công tác.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Trần Sỹ Thanh – Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì phiên họp.

Cùng dự phiên họp có các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn; Trung tướng – Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Nguyễn Quốc Duyệt; các Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, Vũ Thu Hà; đại diện các sở, ban, ngành.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, phiên họp đầu tiên cần tập trung vào 3 vấn đề chính, gồm quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch nhằm bảo đảm hiệu quả hoạt động của Tổ Biên tập.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh – Tổ trưởng Tổ Biên tập chủ trì phiên họp.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị thành lập Tổ thư ký của Tổ Biên tập; các sở, ngành trực tiếp tham gia đề cương sơ bộ trên tinh thần giảm thiểu thủ tục hành chính. Tổ thư ký lập kế hoạch và quy chế hoạt động, trong đó quy định rõ trách nhiệm của người tham gia. Chủ tịch UBND Thành phố giao Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải làm Tổ trưởng, chỉ đạo, đôn đốc Tổ thư ký của Tổ Biên tập.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, vấn đề quan trọng nhất của đề cương Văn kiện Đại hội XVIII thuộc lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, chuyển đổi số và đối ngoại là đánh giá một cách sát thực, khách quan về những kết quả nổi bật, đột phá của nhiệm kỳ khóa XVII; khát vọng, mục tiêu phấn đấu trọng tâm của nhiệm kỳ khóa XVIII.

Bảo đảm tiến độ, chất lượng xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội
Quang cảnh phiên họp.

Đối với phương hướng trọng tâm của nhiệm kỳ khóa XVIII, Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị cần bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương về phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, chuyển đổi số và đối ngoại để xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, bám sát Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Luật Thủ đô (sửa đổi); Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Chủ tịch UBND Thành phố đề nghị các thành viên Tổ Biên tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, phấn đấu để vừa bảo đảm chất lượng công tác chuẩn bị văn kiện phục vụ Đại hội XVIII, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại phiên họp, các thành viên Tổ Biên tập cũng thảo luận về một số nội dung công tác nhằm bảo đảm xây dựng văn kiện Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố Hà Nội một cách nghiêm túc, bài bản, đúng lộ trình, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng.

P.Ngân