Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 91,8% dân số; số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đạt 1.863.073 người, tăng 3,66%; số người tham gia BHXH tự nguyện đạt 63.304 người, tăng 30,06%… Đó là những kết quả nổi bật BHXH thành phố Hà Nội đã nỗ lực đạt được trong năm 2021.

Hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu được giao

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 do BHXH Việt Nam tại điểm cầu BHXH Việt Nam và 63 điểm cầu tại BHXH các tỉnh, thành phố, cùng 672 điểm cầu tại BHXH các quận, huyện trên cả nước chiều 10/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Năm 2021, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BHXH Việt Nam, sự quan tâm, lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND Thành phố, sự nỗ lực của BHXH Thành phố, sự vào cuộc trách nhiệm, hiệu quả của các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, BHXH Thành phố đã thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng phát biểu tại hội nghị.

Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,8% dân số, vượt 0,3% chỉ tiêu HĐND Thành phố giao; số tham gia vượt 0,9% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 243.037 người so với năm 2020.

Số người tham gia BHXH bắt buộc đạt 1.863.073 người, tăng 3,66%, tăng 65.736 người so với năm 2020, đạt 100,07% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi, hoàn thành chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Số người tham gia BHXH tự nguyện: 63.304 người, tăng 30,06%, tăng 14.630 người so với năm 2020, đạt 100,21% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 1,3% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,3% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Số người tham gia BHTN đạt 1.798.166 người, tăng 3,77%, tăng 65.388 người so với năm 2020, đạt 100,07% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao; chiếm 37,7% lực lượng lao động trong độ tuổi, vượt 0,7% so với chỉ tiêu HĐND Thành phố giao.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN năm 2021 là 49.123,7 tỷ đồng, đạt 100,3% Kế hoạch BHXH Việt Nam giao (tăng 4%, tăng 1.889,5 tỷ đồng so với năm 2020).

BHXH Thành phố đã chủ động, tích cực phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh với hơn 8,6 triệu lượt khám chữa bệnh. Chi phí bình quân một lượt khám chữa bệnh BHYT ngoại trú tăng 11,4%, nội trú tăng 7,2% so với năm 2020. Tăng cường quản lý và sử dụng quỹ BHYT không vượt dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao.

Bên cạnh đó, đảm bảo chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho trên 590 nghìn người với trên 34.200 tỷ đồng đầy đủ, đúng kỳ chi trả, đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.

“BHXH Thành phố đã tập trung cao không kể ngày đêm thực hiện hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ nhanh chóng, kịp thời đến người lao động. Đặc biệt việc hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN cho hơn 1,68 triệu lao động, số tiền hơn 4.113 tỷ đồng được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá rất cao”, Phó Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận.

Ông Chử Xuân Dũng cũng cho biết: Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 phức tạp, việc ứng dụng công nghệ thông tin làm việc trực tuyến tại nhà vẫn đảm bảo giải quyết các chế độ BHXH, BHYT của doanh nghiệp và người dân kịp thời, đúng quy định; tỷ lệ hồ sơ chậm muộn năm 2021 đạt dưới 1%.

Ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số ngành BHXH, đến nay có gần 3,9 triệu người đã cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số, là địa phương có số người cài đặt ứng dụng VssID lớn nhất toàn quốc.

Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện linh hoạt bằng phương thức thanh tra trực tiếp, thanh tra điện tử tập trung để giảm nợ đóng BHXH. Năm 2021 đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trực tiếp tại 3.740 đơn vị sử dụng lao động, đơn vị nội bộ, cơ sở khám chữa bệnh và đại lý thu, đại diện chi trả (đạt 147% Kế hoạch); qua thanh tra, kiểm tra số tiền các đơn vị nợ đóng BHXH đã khắc phục 464,79 tỷ đồng, đạt 74,9%. Thực hiện thanh tra, kiểm tra điện tử đối với 10.765 đơn vị nợ đóng BHXH, số tiền các đơn vị đã khắc phục là 449,5 tỷ đồng, đạt 31%.

Sự vào cuộc kịp thời của cấp ủy, chính quyền các cấp

Nhấn mạnh sự phối hợp trách nhiệm, hiệu quả giữa BHXH Thành phố với các Sở, ban, ngành, UBND các quận/huyện/thị xã đã góp phần triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT qua đó đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng cho biết: Trong năm 2021, Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ BHXH, BHYT từ 2021-2025 đến năm 2030 để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách BHXH, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình 08-CTr/TU về phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025 giao nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHXH, BHYT và Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 30/11/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030.

HĐND Thành phố giao chỉ tiêu năm 2022 về tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 92,5% dân số; số người tham gia BHXH đạt 41,5% số người trong độ tuổi lao động. Trong đó: Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 40% lực lượng lao động; tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện chiếm trên 1,5% lực lượng lao động; tỷ lệ đối tượng tham gia BHTN đạt 37,5% lực lượng lao động.

UBND Thành phố đã ban hành 3 Kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội: Các giải pháp, biện pháp thu hồi nợ đóng BHXH, BHYT; thực hiện chỉ tiêu về số người tham gia BHXH, BHYT; các giải pháp phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT…

Với những kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2020, BHXH thành phố Hà Nội vinh dự được Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.
B.D
https://laodongthudo.vn/bao-hiem-xa-hoi-thanh-pho-ha-noi-duoc-chinh-phu-tang-co-don-vi-xuat-sac-trong-phong-trao-thi-dua-135064.html