“Bắt tay” đảm bảo quyền lợi cho người lao động

Nhằm nâng cao sự hiểu biết pháp luật và tăng diện bao phủ BHXH, giai đoạn từ nay đến năm 2028, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đến cán bộ Công đoàn, đoàn viên, người lao động. Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động phối hợp cùng tham gia.

Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho NLĐ

Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành việc triển khai thực hiện pháp luật về lao động, BHXH, BHYT, BHTN, Công đoàn trên địa bàn Thủ đô đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

“Bắt tay” đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Từ trái qua phải: Giám đốc BHXH Hà Nội Phan Văn Mến và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh ký Quy chế phối hợp giai đoạn 2023 – 2028.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa LĐLĐ Thành phố và BHXH Thành phố giai đoạn 2018 – 2023, ông Vũ Đức Thuật – Phó Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cho biết: Hai ngành thường xuyên phối hợp tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến mọi tầng lớp nhân dân và NLĐ trên địa bàn. LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp Công đoàn Thành phố tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT đến người sử dụng lao động, NLĐ giúp hiểu rõ nghĩa vụ, trách nhiệm cũng như quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, qua đó nâng cao sự hiểu biết pháp luật và tăng diện bao phủ BHXH, BHYT.

Đặc biệt, hai bên đẩy mạnh phối hợp thông tin truyền thông trong tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, các Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự, Nghị quyết 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 214, Điều 215, Điều 216 của Bộ luật Hình sự. Qua đó, để người lao động cũng như người sử dụng lao động thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành quy định pháp luật về BHXH.

Chú trọng tuyên truyền về việc nợ, trốn đóng BHXH, vi phạm các quy định về BHXH của đơn vị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ khi giải quyết các chế độ BHXH như hưu trí, ốm đau, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, thai sản, tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp, tử tuất, khám chữa bệnh BHYT, quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ.

Song song với công tác tuyên truyền, BHXH Hà Nội cũng phối hợp với LĐLĐ Thành phố trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về chấp hành pháp luật về BHXH. Cụ thể: Hàng năm, BHXH Thành phố, LĐLĐ Thành phố cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra liên ngành Thành phố, thanh tra tại các đơn vị, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, BHYT, trốn đóng BHXH, xử lý nghiêm các trường hợp chây ỳ, cố tình nợ đóng, trốn đóng BHXH cho NLĐ theo quy định của pháp luật (giai đoạn 2018 – 2023, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 19.383 đơn vị, doanh nghiệp nợ đóng BHXH).

“Bắt tay” đảm bảo quyền lợi cho người lao động
Triển khai Quy chế phối hợp, bà Dương Thị Minh Châu – Trưởng phòng Truyền thông BHXH Hà Nội tham gia giao lưu trực tiếp, giải đáp ý kiến của người lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.

Hưởng ứng Tháng BHXH toàn dân và Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2023, BHXH Thành phố đã tổ chức các hoạt động tăng cường công tác truyền thông phát triển người tham gia BHXH, BHYT; phối hợp với báo Lao động Thủ đô, LĐLĐ các quận, huyện, Công đoàn các ngành… tổ chức các cuộc giao lưu trực tiếp, đối thoại, tổ chức các gian hàng tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đối với người sử dụng lao động, NLĐ trên địa bàn. Lãnh đạo BHXH Thành phố cũng đã dự và trả lời kiến nghị của NLĐ tại Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND Thành phố với công nhân lao động Thủ đô năm 2023.

Đảm bảo quyền lợi cho NLĐ

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, nhất là đối với NLĐ tại các đơn vị có hành vi chậm đóng, trốn đóng, gian lận BHXH, giai đoạn 2023 – 2028, LĐLĐ Thành phố và BHXH Thành phố tiếp tục ký kết và triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.

Theo đó, hai bên sẽ tập trung thực hiện các biện pháp, giải pháp đồng bộ, quyết liệt giảm nợ đóng BHXH, BHYT, phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT; tổ chức Công đoàn tiếp tục cử người tham gia các đoàn thanh tra để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ trên địa bàn Thành phố. Tăng cường phối hợp đưa danh sách các đơn vị, doanh nghiệp trốn đóng, chậm đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng. BHXH Thành phố và LĐLĐ Thành phố sẽ không xét khen thưởng các đơn vị vi phạm pháp luật Lao động, Công đoàn, BHXH…

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh và Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Phan Văn Mến đều đánh giá việc triển khai công tác phối hợp giữa hai cơ quan, qua đó góp phần thực hiện hiệu quả chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Giai đoạn 2018 – 2023, các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đã phối hợp hiệu quả với BHXH Thành phố tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHXH tại 19.383 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; thu hồi 2.857 tỷ đồng tiền nợ BHXH (đạt 67,3%); yêu cầu thu hồi về Quỹ BHXH trên 1,1 tỷ đồng do phát hiện người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe sai so với quy định; yêu cầu đóng, truy đóng cho 12.205 lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian tham gia. UBND Thành phố, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, BHXH Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực BHXH, BHTN và kiến nghị Thanh tra Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với 156 đơn vị, số tiền xử phạt 15,3 tỷ đồng.

Bảo Duy

https://laodongthudo.vn/bat-tay-dam-bao-quyen-loi-cho-nguoi-lao-dong-157277.html