Bế mạc kỳ họp thứ mười, khoá XVI HĐND TP Hà Nội Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

Sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, kỳ họp thứ 10, khoá XVI HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn khẳng định HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng – cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố.

Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu bế mạc kỳ họp

Theo Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, kỳ họp thứ mười HĐND Thành phố được sắp xếp, bố trí khoa học, giảm thời gian trình bày các báo cáo, tờ trình, dành nhiều thời gian để các vị đại biểu HĐND Thành phố thảo luận, bàn bạc quyết định các vấn đề quan trọng của Thành phố và thực hiện hoạt động chất vấn, tái chất vấn – là chức năng giám sát rất quan trọng của HĐND Thành phố tại kỳ họp.

Tại các phiên thảo luận, đã có 63 lượt đại biểu HĐND Thành phố phát biểu ý kiến. HĐND Thành phố đã xem xét 20 báo cáo và biểu quyết thông qua 23 Nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao.

Tổng hợp khái quát một số nét chính trong kết quả kỳ họp thứ 10, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: Thứ nhất, về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, tài chính, ngân sách của Thành phố. Các đại biểu đều ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, an ninh quốc phòng, tài chính, ngân sách của Thành phố. Các đại biểu cũng tập trung phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023.

Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh
HĐND Thành phố bỏ phiếu kiện toàn công tác nhân sự tại Kỳ họp

HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của Thành phố với 22 chỉ tiêu và 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, đồng thời nhấn mạnh năm 2023, dự báo tình hình kinh tế, chính trị thế giới, trong nước vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường. Thành phố cần tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giữ vững ổn định và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; kiểm soát hiệu quả các loại dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tiếp tục cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương và an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.

Thứ hai, đối với các Nghị quyết được HĐND Thành phố thông qua tại kỳ họp này, trong đó có những nội dung quan trọng như: Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của Thành phố; định mức phân bổ ngân sách của thành phố Hà Nội giai đoạn 2023-2025; Mức xử phạt đối với các vi phạm lĩnh vực văn hoá; Các cơ chế, chính sách, mức chi đặc thù đối với người có công, đối tượng chính sách; chế độ hỗ trợ trong lĩnh vực văn hoá… “Đây là những cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của Thành phố. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động tổ chức triển khai, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực”, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị.

Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, tại kỳ họp, HĐND Thành phố cũng xem xét, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thẳng thắn và đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công; các biện pháp xử lý các dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Thành phố. HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố tổng hợp, tiếp thu đầy đủ và tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và hiệu quả.

Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng hoa, chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả. Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của cử tri và các đại biểu HĐND Thành phố, tại kỳ họp này, HĐND Thành phố thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với 3 nhóm vấn đề đó là: Tái chất vấn tiến độ thực hiện một số dự án, công trình được UBND Thành phố và các cơ quan cam kết tại kỳ họp thứ 3 và kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố; Chất vấn về công tác bảo vệ môi trường trong xử lý nước thải và thoát nước trên địa bàn Thành phố.

Phiên chất vấn đã diễn ra sôi nổi, thẳng thắn, nghiêm túc, trách nhiệm. Người hỏi ngắn, gọn, rõ ràng, người trả lời đi thẳng vào đúng vấn đề được chất vấn. Đã có tổng số 31 lượt đại biểu phát biểu chất vấn, tranh luận. Có 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố, 9 Giám đốc Sở, ban, ngành; 3 Chủ tịch UBND các quận, huyện đã tham gia trả lời chất vấn. Đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố đã phát biểu báo cáo, tiếp thu, giải trình làm rõ hơn một số vấn đề đại biểu HĐND Thành phố quan tâm và trả lời trực tiếp chất vấn đối với những nội dung thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của UBND, của Chủ tịch UBND Thành phố.

Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh
Quang cảnh kỳ họp

HĐND Thành phố đã biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết phiên chất vấn, trong đó xác định rõ nhiều nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và thời hạn cụ thể, yêu cầu UBND Thành phố và các cơ quan thực hiện quyết liệt, có hiệu quả những vấn đề đã cam kết với HĐND Thành phố; khẩn trương, nghiêm túc, tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước đối với những lĩnh vực được chất vấn, báo cáo HĐND Thành phố kết quả thực hiện tại kỳ họp giữa năm 2023.

Kết quả phiên chất vấn đã cho thấy hoạt động giám sát, giải trình và nhất là chất vấn của HĐND Thành phố ngày càng được đổi mới, đảm bảo quy định của Luật. Kết quả bước đầu đạt được theo hướng thực chất, hiệu quả và có sản phẩm cụ thể, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân Thủ đô.

Tại kỳ họp, HĐND Thành phố đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND Thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Nguyên Quân do được điều động công tác khác; bầu ông Đàm Văn Huân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội giữ chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND Thành phố cũng đã miễn nhiệm ủy viên UBND Thành phố đối với ông Đỗ Anh Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Vũ Văn Viện (nguyên Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải), Bùi Duy Cường (nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường) do được điều động, luân chuyển công tác khác và nghỉ chế độ; đồng thời kiện toàn, bổ sung chức danh Ủy viên UBND Thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Anh Quân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Giao thông – Vận tải.

Trần Vũ

Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh (laodongthudo.vn)