Biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Đông Anh

Nhân kỷ niệm 18 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2022), huyện Đông Anh (Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị gặp mặt biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Tại Hội nghị gặp mặt, các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh đã được thông tin về một số kết quả nổi bật mà huyện đạt được trong năm 2022 và nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới.
Biểu dương doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Đông Anh
Huyện Đông Anh biểu dương khen thưởng các doanh nghiệp có thành tích tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu tại Hội nghị gặp mặt, ông Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đông Anh đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của cộng đồng các doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện trong quá trình xây dựng và phát triển của huyện Đông Anh, nhất là giai đoạn đầu tư xây dựng huyện thành quận.

Lãnh đạo huyện Đông Anh cũng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp, doanh nhân sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ và khát vọng vươn lên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, hợp tác, đoàn kết cùng nhau đồng hành và phát triển.

Bên cạnh đó, để thích ứng với một quận đô thị, các doanh nhân, doanh nghiệp cần quan tâm chuẩn bị nhân lực có trình độ để đáp ứng với những đòi hỏi cao của một đô thị thông minh. Quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống và nhân dân trên địa bàn huyện xây dựng huyện thành quận, thành phố thông minh, góp phần phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045 theo đúng quan điểm, mục tiêu của Bộ chính trị tại Nghị quyết số 15-NQ/TW về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Bí thư Huyện ủy Đông Anh Lê Trung Kiên nhấn mạnh, cấp ủy Đảng, chính quyền, cả hệ thống chính trị của huyện sẽ luôn đồng hành, sát cánh và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn huyện phát triển.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh đã biểu dương khen thưởng và vinh danh 79 doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện có thành tích tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thu Hằng – Mạnh Quân